Notowania

Amundi Parasolowy FIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 134.15
(20/01/2021)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 111.53
(20/01/2021)
PLN
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 116.14
(20/01/2021)
PLN
Amundi Ostrożny Inwestor 111.90
(20/01/2021)
PLN

Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - fundusz w likwidacji

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Indeks MSCI EMU 106.68
(29/06/2020)
PLN
Amundi Indeks S&P 500 137.75
(29/06/2020)
PLN
Amundi Indeks WIG 20 86.32
(29/06/2020)
PLN

Amundi Stars SFIO

Nazwa subfunduszu Wartość bieżąca / Data wyceny Waluta
Amundi Stars Global Aggregate 104.39
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars Global Aggregate kat. C 104.50
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars Global Ecology ESG 125.60
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars Global Ecology ESG kat. C 125.91
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars International Value 118.80
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars International Value kat. C 119.11
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars Silver Age 115.91
(20/01/2021)
PLN
Amundi Stars Silver Age kat. C 116.22
(20/01/2021)
PLN

Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:

gdzie:

WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie

O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat

Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU.

W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty.

Sprawdź wartość historyczną jednostki

UWAGA!
Informujemy, że z przyczyn technicznych, historyczne wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa tymczasowo publikowane będą narastająco w sekcji Notowania w formie tabelarycznej, pod linkiem poniżej. O zakończeniu prac serwisowych poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Sposób publikacji ostatniej dostępnej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo pozostaje bez zmian. Informacje we wskazanym zakresie dostępne są powyżej. 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 588 18 80 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Sprawdź historyczne wartości aktywów netto na j.u.

Amundi Parasolowy FIO:

Amundi Ostrożny Inwestor

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1

 

Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - fundusz w likwidacji:

Amundi Indeks MSCI EMU

Amundi Indeks SP 500

Amundi Indeks WIG 20

Amundi Stars SFIO:

Amundi Stars International Value

Amundi Stars Global Aggregate

Amundi Stars Silver Age

Amundi Stars Global Ecology ESG