Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Wartość historyczna

2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (dawniej: Amundi Globalnych Perspektyw). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r.  zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 2 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym.

14 grudnia 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany był subfunduszem przejmującym.

NAV in PLN from 12/01/2016 to 16/10/2020

Start End Period CCY OK
DatesNAV (C)Fund AUM (in M)
16/10/2020108,15127,51
15/10/2020107,79126,86
14/10/2020108,63127,57
13/10/2020108,70127,58
12/10/2020108,73127,51
09/10/2020108,12126,62
08/10/2020107,85126,22
07/10/2020107,57125,91
06/10/2020107,44125,75
05/10/2020106,89124,82
Display per page :
Page /