Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Wartość historyczna

2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (dawniej: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny był subfunduszem przejmującym.

NAV in PLN from 18/11/2014 to 16/10/2020

Start End Period CCY OK
DatesNAV (C)Fund AUM (in M)
16/10/2020120,8839,93
15/10/2020120,1239,82
14/10/2020121,7940,12
13/10/2020122,0040,32
12/10/2020121,9940,61
09/10/2020120,5540,32
08/10/2020120,0240,13
07/10/2020119,6240,03
06/10/2020119,3339,94
05/10/2020118,6039,71
Display per page :
Page /