Amundi, europejski lider w zarządzaniu aktywami

     

Amundi to największa w Europie i jedna
z 10 największych na świecie firm zajmujących się zarządzaniem aktywami1.

Grupa Amundi zarządza obecnie  aktywami o wartości ponad 2116 bln EUR2 w ramach sześciu głównych ośrodków inwestycyjnych3.

2 116 bln

euro wartość aktywów pod zarządzaniem2

Nr 1

w Europie1

Top 10

na świecie1 

Kompleksowy zakres strategii inwestycyjnych

Dogłębna wiedza obejmująca pełne uniwersum inwestycyjne, uwzględniająca zarówno strategie pasywne, jak i aktywne, a w szczególności:

  • portfele bazujące na alfie (instrumenty o stałym dochodzie,  kapitałowe oraz multi-asset),
  • smart beta i podejście bazujące na wybranych czynnikach,
  • inwestycje w aktywa z gospodarki realnej (nieruchomości, private equity, private debt, infrastruktura),
  • doradztwo i usługi dodatkowe…
 A comprehensive range of investment strategies

 …a jednocześnie profesjonalne wsparcie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych, możliwe dzięki pogłębionym analizom, wiedzy eksperckiej oraz działalności prowadzonej w najważniejszych ośrodkach finansowych świata.

Model usługowy zorientowany na klienta

A client-centric service model

Globalna baza klientów, obejmująca ponad 100 mln klientów detalicznych, instytucjonalnych i korporacyjnych, stanowi dowód zaufania, jakim obdarzają nas inwestorzy prywatni i korporacyjni na całym świecie.

Amundi korzysta z bogatych doświadczeń i ścisłej partnerskiej współpracy z firmami zarządzającymi majątkiem, platformami dystrybucji i sieciami detalicznymi w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej, dzięki czemu może oferować swoim klientom dopasowane produkty, innowacyjne usługi i doradztwo inwestycyjne.

Dzięki kompleksowej wiedzy i kulturze inwestycyjnej, zapewniamy naszym klientom instytucjonalnym i korporacyjnym na całym świecie holistyczne i obiektywne rozwiązania inwestycyjne, połączone z wysoką jakością usług.

Globalny zasięg geograficzny, zawsze blisko klienta

Amundi to niekwestionowany europejski lider1 w zarządzaniu aktywami, plasujący się w czołówce na najważniejszych rynkach:

  • Amundi zajmuje 1 miejsce we Francji
  • plasuje się w pierwszej trójce we Włoszech5 i Austrii6
  • jest wiodącym międzynarodowym podmiotem na rynku w Niemczech

Dzięki integracji z Pioneer Investments w lipcu 2017 r. Amundi posiada rozbudowany potencjał dystrybucji w Ameryce Północnej i oferuje pełen zakres usług zarządzania spełniających potrzeby inwestorów w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie.

Dowiedz się, gdzie działamy: about.amundi.com

Więcej informacji o historii Grupy Amundi, jej akcjonariuszach i polityce HR, a także informacje bieżące znajdziesz na stronie firmy. 

Dowiedz się więcej

1. Źródło: IPE „Top 500 Asset Managers”, raport opublikowany w czerwcu 2023 r. na podstawie wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2022 r.
2. Dane Amundi wg stanu na 31/03/2024 r. 
3. Centra inwestycyjne: Boston, Dublin, Londyn, Mediolan, Paryż i Tokio
4. SIX Financial Information, fundusze otwarte zgodnie z prawem francuskim, wrzesień 2023 r
5. Źródło: Assogestioni na luty 2024 r.
6. Źródło: dane VÖIG i Amundi na luty 2024 r.
7. Źródło: BVI na Grudzień 2022 r.