Amundi Stars SFIO

UWAGA: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych 14 stycznia 2020 roku. W funduszu zostały utworzone następujące subfundusze:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology ESG

Informacje dla inwestorów - KID

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mają wyłącznie cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowego FIO.

Sprawozdania finansowe funduszy zagranicznych

Sprawozdania finansowe za rok 2022

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2020 r.