Amundi Stars SFIO

UWAGA: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych 14 stycznia 2020 roku. W funduszu zostały utworzone następujące subfundusze:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology ESG

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2020 r.