Amundi Stars SFIO

UWAGA: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych 14 stycznia 2020 roku. W funduszu zostały utworzone następujące subfundusze:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology*

*do 7.10.2023 r. subfundusz istniał pod nazwą Amundi Stars Global Ecology ESG

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mają wyłącznie cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowego FIO.

Sprawozdania finansowe funduszy zagranicznych

Sprawozdania finansowe za rok 2022

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2020 r.