Amundi Stars SFIO

UWAGA: Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych 14 stycznia 2020 roku. W funduszu zostały utworzone następujące subfundusze:
1) Amundi Stars International Value
2) Amundi Stars Global Aggregate
3) Amundi Stars Silver Age
4) Amundi Stars Global Ecology ESG

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe Amundi Stars SFIO za I półrocze 2020 r.