Ważne zmiany dotyczące Amundi Parasolowego FIO!

Sprawdź!

Więcej informacji o historii Grupy Amundi, jej akcjonariuszach i polityce HR, a także informacje bieżące znajdziesz na stronie firmy. 

Dowiedz się więcej

175952998-three-talking-standing-men-large

Amundi Parasolowy FIO

W ofercie Amundi Parasolowego FIO dostępne są 4 subfundusze o zróżnicowanej polityce i horyzoncie inwestycyjnym oraz poziomie ryzyka.

Dowiedz się więcej
Amundi_etf_fonds_1280x720

Amundi Fundusze Indeksowe SFIO

Produkty z oferty Amundi Fundusze Indeksowe SFIO dają możliwość inwestowania na najważniejszych rynkach giełdowych USA oraz Europy - w tym również Polski.

Dowiedz się więcej