W poszukiwaniu zysku

Woman outside office with folder and phone

Zacznij inwestować i inwestuj mądrze

Person sitting on ground with a cup and looking at results on a smartphone

Zacznij inwestować i inwestuj mądrze

Wybieraj spośród różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych

Do wyboru masz produkty inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka i potencjale zysku, dopasowane do potrzeb każdego klienta. 

Przekonaj się do systematyczności

Regularne, konsekwentne i długoterminowe inwestowanie nawet niewielkich kwot daje szansę na zgromadzenie pokaźnej sumy na koniec okresu inwestycji. To Ty decydujesz o wysokości wpłat i o tym, jak długo chcesz inwestować.

O czym warto pamiętać, kiedy rozpoczynamy inwestowanie

Two people working at a countertop
Wyznacz swój cel
Zwykle rozpoczynasz inwestowanie z myślą o gromadzeniu pieniędzy na konkretny cel – krótko- lub długoterminowy. Może to być emerytura, przyszłość Twoich dzieci, kupno domu czy wakacje.
Man cycling on paved surface with lines
Określ swoją tolerancję ryzyka
Inwestycje niosą ryzyko utraty części lub całości kapitału. Dlatego warto zdecydować, czy w zamian za potencjalnie wyższe zyski podejmiesz większe ryzyko, czy nic nie chcesz ryzykować.
Two bakers with bread
Zdecyduj, jak długo chcesz inwestować
Twoje cele wyznaczają Twój horyzont inwestycyjny. Jeżeli już dokonałeś długoterminowej inwestycji, powstrzymaj się od nagłych i nieprzemyślanych zmian portfela inwestycyjnego.

Znajdź produkt dla siebie

Woman leaping athletically

Znajdź produkt dla siebie

Zapoznaj się z szeroką gamą produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie Amundi Polska TFI S. A. i rozpocznij z nami inwestowanie.

 

Zapoznaj się z naszymi produktami

Materiał reklamowy Amundi Polska TFI S.A., nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne.
Lokowanie środków w funduszach obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospektach, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekty Informacyjne, Kluczowe Informacje KID oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność na podstawie zezwolenia KNF.

Pełną informacją prawną można znaleźć w zakładce Informacje prawne.

Data utworzenia: 1 lipca 2024 r.