Najnowsze komentarze inwestycyjne

Zobacz najnowsze komentarze inwestycyjne przygotowane przez ekspertów z Grupy Amundi:

- Comiesięczny przegląd rynków;
- Przegląd tygodnia na rynkach;
- Globalne Perspektywy Inwestycyjne.

Financial analyst analyzing market insights

Comiesięczny przegląd rynków: kwiecień 2024 r.

2024_03 - Monthly Market Views-EN Long

Comiesięczny przegląd rynków: kwiecień 2024 r.

Komentarz Moniki Defend (film w j. angielskim)

4 główne tematy napędziające gospodarkę:
 

 • Odporność gospodarcza USA pod obserwacją;

 • Dywergencje banków centralnych w zasięgu wzroku;

 • Geopolityka i wybory w USA w centrum uwagi;

 • Rynki wschodzące idą naprzód.

Przegląd tygodnia na rynkach: 22 kwietnia - 26 kwietnia 2024 r.

Strefa euro: Najgorsze za nami, przed nami powolne ożywienie 

Kluczowe wnioski:
 • Wskaźniki koniunktury w strefie euro stopniowo się poprawiają i stanowią pozytywne tło dla rynków europejskich. 

 • Nieco lepszy wzrost, dezinflacja i zbliżające się cięcia stóp procentowych tworzą stosunkowo pozytywne środowisko dla akcji w euro.

 • Rozpoczęcie obniżek stóp procentowych przez EBC może w późniejszym terminie wesprzeć także europejskie spółki o małej kapitalizacji.

Przegląd tygodnia na rynkach: 22 kwietnia - 26 kwietnia 2024 r.

Weekly Market Directions - Week 22nd - 26th April 2024

Globalne Perspektywy Inwestycyjne: kwiecień 2024 r.

Global Investment Views - April 2024

Globalne Perspektywy Inwestycyjne: kwiecień 2024 r.

4 trendy, które warto śledzić w tym miesiącu:

 • Rynek akcji w Europie i Japonii;

 • Rozbieżności między bankami centralnymi mogą sprzyjać globalnym obligacjom;

 • Poszukiwanie dochodu

 • Uwagę kierujemy na rynki wschodzące Azji i Indii.

Amundi Investment Institute
Platforma Amundi Investment Institute łączy w sobie wiedzę o tym, co dzieje się aktualnie w gospodarce i na rynkach ze wskazówkami dla inwestorów. Tworzy szereg regularnych i tematycznych publikacji dostosowanych do szerokiego grona czytelników.

Materiał reklamowy Amundi Polska TFI S.A., nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne.
Lokowanie środków w funduszach obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospektach, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekty Informacyjne, Kluczowe Informacje KID oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność na podstawie zezwolenia KNF.

Pełną informacją prawną można znaleźć w zakładce Informacje prawne.