Pobierz dokumenty

Znajdziesz tu najważniejsze dokumenty funduszy, np. prospekt, statut czy KID, ale również karty funduszy i materiały marketingowe

dip_3_v2_as_563024265

Prospekty i statuty funduszy

 • 2024-05-31
  Amundi Parasolowy FIO Prospekt informacyjny ze Statutem 31.05.2024
 • 2024-01-01
  Statut Amundi Parasolowy FIO (01.01.2024)
 • 2024-05-31
  Amundi Stars SFIO Prospekt informacyjny ze Statutem 31.05.2024
Read more

Informacja dla klienta AFI (Amundi Stars SFIO)

 • 2024-05-31
  Amundi Stars SFIO Informacja dla klienta AFI 31.05.2024
 • 2024-05-31
  Załącznik nr 1 do Informacji dla Klienta AFI Ujawnienie w zakresie SFDR Amundi Stars Global Aggregate 31.05.2024
 • 2024-05-31
  Załącznik nr 1 do Informacji dla Klienta AFI Ujawnienie w zakresie SFDR Amundi Stars Silver Age 31.05.202
Read more

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KID)

 • 2024-05-31
  KID Amundi Ostrożny Inwestor_31.05.2024
 • 2024-05-31
  KID Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny_31.05.2024
 • 2024-05-31
  KID Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany_31.05.2024
Read more

Scenariusze do KID

 • 2024-05-31
  Scenariusz Amundi Ostrozny Inwestor_31.05.2024
 • 2024-05-31
  Scenariusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny_31.05.2024
 • 2024-05-31
  Scenariusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany_31.05.2024
Read more

Tabele opłat

 • 2023-11-15
  Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO kat.A (15.11.2023)
 • 2023-11-15
  Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO kat.B (15.11.2023)
 • 2023-11-15
  Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO CABP (15.11.2023)
Read more

Skład portfeli funduszy

 • 2024-04-01
  Skład portfeli subfunduszy Amundi Parasolowy FIO
 • 2024-04-01
  Skład portfeli subfunduszy Amundi Stars SFIO

Karty funduszy

 • 2024-06-20
  Karta Amundi Ostrożny Inwestor 2024-06
 • 2024-06-20
  Karta Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 2024-06
 • 2024-06-20
  Karta Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2024-06
Read more

Ujawnienia okresowe SFDR Amundi Stars SFIO

 • 2023-04-25
  Ujawnienie okresowe SFDR Amundi Stars Global Aggregate 2022
 • 2023-04-25
  Ujawnienie okresowe Amundi Stars Silver Age 2022
 • 2023-04-25
  Ujawnienie okresowe Amundi Stars Global Ecology ESG 2022

Okresowe i regularne udostępnianie informacji Amundi Stars SFIO

 • 2024-04-22
  Okresowe i regularne udostępnianie informacji Amundi Stars Global Aggregate 2023
 • 2024-04-22
  Okresowe i regularne udostępnianie informacji Amundi Stars International Value 2023
 • 2024-04-22
  Okresowe i regularne udostepnianie informacji Amundi Stars Silver Age 2023
Read more

Sprawozdania finansowe funduszy zagranicznych (dotyczy Amundi Stars SFIO)

 • 2024-04-25
  Sprawozdanie finansowe Amundi Funds Global Aggregate Bond (30.06.2023)
 • 2024-04-25
  Sprawozdanie finansowe Amundi Funds Global Aggregate Bond (31.12.2023)
 • 2023-07-06
  Sprawozdanie finansowe First Eagle Amundi International Fund (31.08.2022)
Read more

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Amundi Parasolowy FIO

 • 2024-04-22
  List do rocznego sprawozdania 2023 - Amundi Parasolowy FIO
 • 2024-04-22
  Sprawozdanie finansowe 2023 - Amundi Parasolowy FIO
 • 2024-04-22
  Raport z badania 2023 - Amundi Parasolowy FIO
Read more

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - Amundi Stars SFIO

 • 2024-04-22
  List do rocznego sprawozdania 2023 - Amundi Stars SFIO
 • 2024-04-22
  Sprawozdanie finansowe 2023 - Amundi Stars SFIO
 • 2024-04-22
  Oświadczenie depozytariusza 2023 Amundi Stars SFIO
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2023 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2023-08-31
  Amundi Parasolowy FIO List do półrocznego sprawozdania finansowego 2023
 • 2023-08-31
  Amundi Parasolowy FIO sprawozdanie półroczne połączone 2023
 • 2023-08-31
  Amundi Parasolowy FIO Oświadczenie depozytariusza 06.2023
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2023 roku - Amundi Stars SFIO

 • 2023-08-31
  Oświadczenie audytora Amundi Stars Silver Age 2023
 • 2023-08-31
  Oświadczenie audytora Amundi Stars Global Aggregate 2023
 • 2023-08-31
  Amundi Stars SFIO Sprawozdanie półroczne połączone 2023
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2022 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2023-04-25
  AMUNDI PARASOLOWY FIO Informacja z art. 219_2022
 • 2023-04-25
  Informacja o transakcjach SBB BSB
 • 2023-04-25
  List do rocznego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowy FIO 2022
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2022 - Amundi Stars SFIO

 • 2023-04-25
  Amundi Stars SFIO Sprawozdanie z działalności 2022
 • 2023-04-25
  List do rocznego sprawozdania Amundi Stars SFIO 2022
 • 2023-04-25
  Amundi Stars SFIO sprawozdanie finansowe roczne połączone 2022
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę roku 2022 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2023-04-25
  List do rocznego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowy FIO 2022
 • 2022-08-31
  Sprawozdanie połączone Amundi Parasolowy FIO
 • 2022-08-31
  Oświadczenie audytora Amundi Parasolowy FIO
Read more

Sprawozdanie finansowe za I połowę roku 2022 - Amundi Stars SFIO

 • 2022-08-31
  List do rocznego sprawozdania finansowego Amundi Stars SFIO
 • 2022-08-31
  Sprawozdanie połączone Amundi Stars SFIO
 • 2022-08-31
  Oświadczenie audytora Amundi Stars SFIO
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2021 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2022-04-29
  List do rocznego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowy FIO
 • 2022-04-29
  Amundi Parasolowy FIO_sprawozdanie roczne
 • 2022-04-29
  Amundi Parasolowy FIO sprawozdanie z badania
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2021 - Amundi Stars SFIO

 • 2022-04-26
  List do rocznego sprawozdania finansowego Amundi Stars FIO_2021
 • 2022-04-26
  Amundi Stars SFIO sprawozdanie roczne 12 2021
 • 2022-04-26
  Oświadczenie depozytariusza Amundi Stars SFIO 12 2021
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę roku 2021 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2021-08-31
  List do półrocznego sprawozdania finansowego Amundi Parasolowy FIO
 • 2021-08-31
  Sprawozdanie połączone Amundi Parasolowy FIO
 • 2021-08-31
  Oświadczenie depozytariusza Amundi Parasolowy FIO
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę roku 2021 - Amundi Stars SFIO

 • 2021-08-31
  List do półrocznego sprawozdania finansowego Amundi Stars SFIO
 • 2021-08-31
  Sprawozdanie połączone Amundi Stars SFIO
 • 2021-08-31
  Oświadczenie audytora Amundi Stars SFIO
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2020 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2021-04-23
  List do rocznego sprawozdania 2020 Amundi Parasolowy FIO
 • 2021-04-23
  Połączone sprawozdanie roczne 2020 Amundi Parasolowy FIO
 • 2021-04-23
  Raport z badania 2020 Amundi Parasolowy FIO
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2020 - Amundi Stars SFIO

 • 2021-04-23
  List do rocznego sprawozdania 2020 Amundi Stars SFIO
 • 2021-04-23
  Połączone sprawozdanie roczne 2020 Amundi Stars SFIO
 • 2021-04-23
  Raport z badania 2020 Amundi Stars SFIO
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2020 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2020-08-30
  List do półrocznego sprawozdania Amundi Parasolowy FIO_30.06.2020
 • 2020-08-30
  Sprawozdanie połączone Amundi Parasolowy FIO_30.06.2020
 • 2020-08-30
  Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Amundi Parasol FIO 30.06.2020
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2020 roku - Amundi Stars SFIO

 • 2020-08-27
  List do polrocznego sprawozdania Amundi Stars SFIO_30.06.2020
 • 2020-08-27
  Polaczone sprawozdanie finansowe Amundi Stars SFIO_30.06.2020
 • 2020-08-27
  Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Amundi Stars SFIO_30.06.2020
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2019 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2020-04-27
  List_do_rocznego_sprawozdania_2019_Amundi FIO
 • 2020-04-27
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie połączone za rok 2019
 • 2024-06-17
  AMUNDI Parasolowy FIO sprawozdanie z badania 2019
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2019 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2019-08-29
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za I półrocze 2019
 • 2019-08-29
  Amundi Ostrożny Inwestor - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
 • 2019-08-29
  Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2019-03-11
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za rok 2018
 • 2019-03-11
  Amundi Ostrożny Inwestor - sprawozdanie finansowe za rok 2018
 • 2019-03-11
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany - sprawozdanie finansowe za rok 2018
Read more

Sprawozdanie finansowe subfunduszu przejmowanego sporządzone na 13 grudnia 2018 r.

 • 2018-12-21
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 - sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 13 grudnia 2018 r.

Sprawozdania finansowe za I połowę 2018 roku

 • 2018-08-28
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za I półrocze 2018
 • 2018-08-28
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
 • 2018-08-28
  Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
Read more

Sprawozdania finansowe subfunduszy przejmowanych sporządzone na 21 czerwca 2018 r.

 • 2018-07-03
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 - sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 21 czerwca 2018 r.
 • 2018-07-03
  Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 - sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 21 czerwca 2018 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2017 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2018-03-29
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za rok 2017
 • 2018-03-29
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za rok 2017
 • 2018-03-29
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (dawniej Amundi Globalnych Perspektyw) - sprawozdanie finansowe za rok 2017
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2017 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2017-08-31
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za I półrocze 2017
 • 2017-08-31
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017
 • 2017-08-31
  Amundi Obligacji - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2016

 • 2017-03-30
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za rok 2016
 • 2017-03-30
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za rok 2016
 • 2017-03-30
  Amundi Obligacji - sprawozdanie finansowe za rok 2016
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2016 roku

 • 2016-08-29
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016
 • 2016-08-29
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016
 • 2016-08-29
  Amundi Obligacji - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2015 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2016-03-30
  Amundi Parasolowy FIO - roczne sprawozdanie finansowe za 2015
 • 2016-03-30
  Amundi Płynnościowy - roczne sprawozdanie finansowe za 2015
 • 2016-03-30
  Amundi Obligacji - roczne sprawozdanie finansowe za 2015
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2015 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2015-08-31
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015
 • 2015-08-31
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015
 • 2015-08-31
  Amundi Obligacji - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015
Read more

Sprawozdania finansowe za rok 2014 - Amundi Parasolowy FIO

 • 2015-03-30
  Amundi Parasolowy FIO - roczne sprawozdanie finansowe polaczone za 2014
 • 2015-03-30
  Amundi Obligacji - roczne sprawozdanie finansowe za 2014
 • 2015-03-30
  Amundi Zrównoważony - roczne sprawozdanie finansowe za 2014
Read more

Sprawozdania finansowe za I połowę 2014 roku - Amundi Parasolowy FIO

 • 2014-08-27
  Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za I półrocze 2014
 • 2014-08-27
  Amundi Płynnościowy - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014
 • 2014-08-27
  Amundi Obligacji - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014
Read more

Dokumenty dla Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - w likwidacji

 • 2020-06-16
  Prospekt Informacyjny Amundi Fundusze Indeksowe SFIO_2020.06.16
 • 2020-09-16
  AMUNDI Fundusze Indeksowe SFIO statut_2020.09.16
 • 2020-06-16
  KIID Amundi Indeks WIG20 kat.A_2020.06.16
Read more
Read more
 • 2019-08-29
  List do półrocznego sprawozdania finansowego_Amundi Fundusze Indeksowe SFIO_2019
 • 2019-08-29
  Amundi Fundusze Indeksowe SFIO (dawniej ING BSK FI SFIO) - sprawozdanie finansowe połączone za I półrocze 2019
 • 2019-08-29
  Amundi Indeks MSCI EMU (dawniej ING BSK Indeks MSCI EMU) - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
Read more