Jak inwestować?

Z czym wiąże się inwestowanie? W co inwestować, by zyskać? Możliwości jest mnóstwo.

Woman sitting at a table talking to another person

Od czego zacząć?

Doskonale rozumiemy, że inwestowanie może wydawać się niełatwym zadaniem. 

Zacznij zatem od ustalenia celu inwestycyjnego, czyli określenia na co chcesz gromadzić pieniądze. Może być to cel krótko- lub długoterminowy, np. przyszła emerytura, start w dorosłość Twoich dzieci, kupno domu lub mieszkania, a może po prostu następne wakacje. Pomoże Ci to określić kwotę, którą chcesz zgromadzić, a w dalszej kolejności Twój horyzont inwestycyjny i ostatecznie konkretny produkt, który najskuteczniej pomoże Ci w realizacji planów. Pamiętaj też o określeniu poziomu ryzyka inwestycyjnego, które jesteś skłonny zaakceptować.

Czy inwestowanie jest ryzykowne?

Wszystkie inwestycje wiążą się z mniejszym lub większym ryzykiem. Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych zawsze obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Sam musisz zdecydować, jak duże ryzyko chcesz podjąć.

W naszej ofercie znajdziesz produkty o różnym poziomie ryzyka, możesz wybrać jeden typ lub stworzyć własny zdywersyfikowany portfel inwestycyjny z kilku różnych dostępnych rozwiązań.

Im więcej dowiesz się o różnych inwestycjach, tym łatwiej będzie Ci określić, które z nich są dla Ciebie odpowiednie.
Pamiętaj też, że nie musisz od razu dysponować dużymi kwotami, aby rozpocząć inwestowanie. Poznaj siłę systematycznego inwestowania nawet niewielkich kwot i przekonaj się, że to działa!

Czy to już czas?

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć inwestowanie, ale im wcześniej zaczniesz, tym dłużej i lepiej będą mogły pracować Twoje pieniądze.

Co mam do wyboru?

W naszej ofercie znajdziesz subfundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, przeznaczone zarówno dla osób ceniących bezpieczeństwo, jak i dla inwestorów poszukujących potencjalnie wyższych zysków i akceptujących przy tym znaczne ryzyko inwestycyjne.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Pieniądze lokowane w funduszach inwestycyjnych zarządzane są przez doświadczonych zarządzających, więc nie musisz sam analizować rynków i podejmować skomplikowanych decyzji inwestycyjnych.
W każdym momencie możesz dokonywać wypłat i dopłat do wszystkich subfunduszy, a także 
przenosić środki pomiędzy nimi.
Inwestowanie w fundusze wiąże się też z niższymi kosztami, niż w przypadku, gdybyś inwestował samodzielnie bezpośrednio w poszczególne instrumenty finansowe. 
Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych są dziedziczone na zasadach ogólnych, możesz jednak ustanowić osobę uposażoną, również niespokrewnioną, która w razie Twojej śmierci otrzyma środki (do wysokości 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku), z pominięciem procedury spadkowej.