Ostrzeżenie dotyczące prób oszustwa przez Internet

Od kilku miesięcy mnożą się oszukańcze propozycje inwestycyjne, mające na celu wyłudzenie środków i danych.

Corporate - Scam attempts

Ostrzeżenie dotyczące prób oszustwa przez Internet

Ostrzeżenie dotyczące prób oszustwa przez Internet

Od kilku miesięcy mnożą się oszukańcze propozycje inwestycyjne, mające na celu wyłudzenie środków poprzez wykorzystanie nazwy, adresu, logo lub numeru zezwolenia autoryzowanych spółek zarządzających, a także nazwisk pracowników tych spółek (w tym podmiotów z Grupy Amundi, dalej „Amundi”).

Oszuści podszywają się pod Amundi lub jej pracowników, bądź udają, że pracują dla Amundi, a ponadto rozpowszechniają oferty komercyjne i propozycje inwestycyjne w imieniu Amundi lub jej spółek zależnych. Jednakże oferty te nie pochodzą od Amundi i nie są wiążące dla Amundi ani jej spółek zależnych.

Aby uchronić się przed takim oszustwem, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Amundi apeluje o czujność i przypomina o następujących kwestiach:

 • Amundi i jej spółki zależne nigdy nie kontaktują się z nikim bezpośrednio w celu zaoferowania usługi lub produktu inwestycyjnego, w szczególności produktu finansowego.
 • Amundi nigdy nie pobiera ani nie otrzymuje środków bezpośrednio od klientów indywidualnych.
 • Pracownik Amundi nigdy nie będzie w żaden sposób zabiegał o kontakt w celu złożenia propozycji inwestycyjnej.
 • Produkty Amundi są zawsze sprzedawane za pośrednictwem banków, firm inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i brokerów.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy sprawdzić, czy dana instytucja posiada odpowiednią licencję i czy jest upoważniona do takiego działania.

Amundi przypomina o następujących sygnałach ostrzegawczych:

 • Nie znasz osoby, która się z Tobą kontaktuje.
 • Obiecują Ci wysoki, wolny od ryzyka zysk.
 • Musisz szybko podjąć decyzję.
 • Musisz wykonać przelew.

Generalnie, sugerujemy przestrzeganie następujących zaleceń:

 • Nie odpowiadaj na niechciane połączenia telefoniczne.
 • Nie podawaj swoich danych osobowych (numer telefonu, adres e-mail, dokumenty tożsamości, dane bankowe: do logowania do bankowości elektronicznej, numer rachunku IBAN, potwierdzenie adresu itp.) bezpośrednio przez e-mail lub na stronach, których wiarygodności nie jesteś w stanie potwierdzić.
 • Nie bierz „za dobrą monetę” żadnych informacji podanych przez osobę, z którą rozmawiasz, zwłaszcza przez telefon. Osoba ta może nie być tym, za kogo się podaje i może podszywać się pod prawdziwego pracownika.
 • Samodzielnie skontaktuj się z firmą, za której przedstawiciela taka osoba się podaje, po sprawdzeniu jej danych kontaktowych (telefonu, adresu e-mail i adresu pocztowego), aby upewnić się, że kontakt rzeczywiście pochodzi od danej firmy.

Dodatkowe zalecenia można znaleźć w informacjach edukacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pod następującym adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/Ochrona_klienta_na_rynku_uslug_finansowych

KNF publikuje również na swojej stronie internetowej:

 • listę ostrzeżeń (przy czym brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji): https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
 • linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_zagranicznych_organow_nadzoru

oraz

 • rejestr podmiotów rynku kapitałowego, w tym podmiotów prowadzących rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych i dystrybutorów jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Fundusze_Inwestycyjne/Podmioty_prowadzace_rejestry_uczestnikow_funduszy_inwestycyjnych

Zgodnie z informacją publikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje wyłudzić Twoje dane zgłoś to do CSIRT NASK: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl

Jak?

1. Wejdź na stronę internetową CERT POLSKA (zespół reagowania na incydenty).
2. Wybierz opcję „Osoba fizyczna/inne podmioty” i kategorię zdarzenia.

Jeżeli dostałeś wiadomość SMS, która może pochodzić od oszustów możesz przekazać ją na numer 8080. Przesłanie podejrzanego SMS-a na numer 8080 jest bezpłatne (poza granicami Polski koszt jest zgodny z taryfą operatora).

Źródło:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/cyberoszustwa_inwestycyjne/gdzie_uzyskam_pomoc