Pierwsze kroki w inwestowaniu

Oszczędności w gotówce mają sens, ale zastanawiałeś się kiedyś, czy w ten sposób faktycznie zyskujesz?

woman with a red jacket under a blue umbrella

Czy Twoje oszczędności rzeczywiście przynoszą Ci korzyści?

businesswoman finding solution to a jigsaw

Czy Twoje oszczędności rzeczywiście przynoszą Ci korzyści?

Oszczędzanie gotówki ma oczywiste zalety: jest ona łatwo dostępna, kiedy tylko jej potrzebujesz, a przy tym może wydawać się najbezpieczniejszą formą oszczędności o niskim poziomie ryzyka.

Jednak często nie zdajemy sobie sprawy, że gotówka ma tajnego wroga w postaci inflacji. Możesz jej nie zauważać, ale każdego dnia potencjalnie pomniejsza ona wartość Twoich oszczędności.

Oczywiście to bardzo ważne, aby znaleźć równowagę pomiędzy akceptowanym poziomem ryzyka a oczekiwaną stopą zwrotu i wybrać taką formę odkładania pieniędzy, która docelowo pomoże Ci osiągnąć krótko- i długoterminowe cele, takie jak przyszła emerytura, start w dorosłość Twoich dzieci, kupno domu lub mieszkania, a może po prostu następne wakacje.

Ale warto zwrócić uwagę i rozważyć również inne formy pomnażania majątku.

Zrób pierwszy krok w kierunku inwestycji

Jednym z prostych kroków, które mogą Ci pomóc zacząć skutecznie pomnażać kapitał i osiągnąć Twoje cele finansowe jest dywersyfikacja* oszczędności, np. dzięki inwestycjom w fundusze inwestycyjne o potencjalnie niskim poziomie ryzyka.

Pamiętaj jednak, że jak zawsze w przypadku inwestowania w fundusze, nie ma gwarancji osiągnięcia zysków.

Zrób pierwszy krok w kierunku inwestycji

boat

Inwestowanie to podróż

man cycling

Inwestowanie to podróż

Chcesz inwestować bezpiecznie, szybko, łatwo i przewidywalnie. Rozumiemy to.

Pamiętaj jednak, że fundusze inwestycyjne dają Ci możliwości pomnażania środków, ale jednocześnie mogą się wiązać z ryzykiem np. zmienności rynkowej, spadku kursu lub utraty kapitału. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Amundi Polska TFI S.A. i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości.

Rozwiązania dla każdego

W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania inwestycyjne dopasowane do oczekiwań każdego klienta. Możesz wybrać spośród subfunduszy inwestycyjnych o różnej strategii inwestycyjnej i zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź naszą ofertę i zrób pierwszy krok w kierunku inwestycji.

Rozwiązania dla każdego

Young couple moving to a new home

*Dywersyfikacja nie gwarantuje zysku ani nie chroni przed stratami.

Materiał reklamowy Amundi Polska TFI S.A., nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne.
Lokowanie środków w funduszach obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospektach, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekty Informacyjne, Kluczowe Informacje KID oraz Informacja dla Klienta AFI. Amundi Polska TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność na podstawie zezwolenia KNF.

Pełną informacją prawną można znaleźć w zakładce Informacje prawne.

Data utworzenia: 1 lipca 2024 r.