Amundi w Polsce

Lokalne korzenie, globalny zasięg

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią francuskiej Grupy Amundi – światowego gracza na rynku asset management.

Corporate - Amundi Ireland Dublin Presentation

O nas

  • Działamy w Polsce od 2014 roku 
  • Zarządzamy aktywami o wartości ponad 1,7 mld zł (wg stanu na 31.05.2024)
  • Współpracujemy z sieciami dystrybucji Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz QValue S.A.
  • Zarządzamy funduszami Amundi Parasolowy FIO oraz Amundi Stars SFIO

IZFiA

Logotyp IZFiA

Amundi Polska TFI S.A.

Działamy na podstawie polskich przepisów prawa i pozostajemy pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych. 
4 lutego 2014 r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Amundi Parasolowy FIO. Od 2020 r. zarządzamy funduszem Amundi Stars SFIO.

Zarząd Amundi Polska TFI S.A.

Laurent Marty - Prezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A. (od 1 stycznia 2022 roku)

Laurent Marty rozpoczął karierę zawodową w 1992 roku w grupie BNP Paribas, gdzie zajmował różnorodne stanowiska kierownicze. W 1997 roku dołączył do Centralnego Departamentu Ryzyka BNP Paribas jako analityk finansowy. Na początku 2000 roku przeszedł do BNP Paribas Asset Management, gdzie zarządzał siecią detaliczną. W 2002 roku rozpoczął pracę w Crédit Agricole Asset Management (CAAM), gdzie pracował jako dyrektor regionalny sieci Banków Regionalnych. W 2006 roku stał się członkiem zespołu Dystrybucji Zewnętrznej i odpowiadał za portfel klientów instytucjonalnych, bankowych i ubezpieczeniowych. W 2010 r. zintegrował zespół ds. kluczowych klientów na Europę w CAAM. W 2012 roku jako Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży dołączył do LCL Gestion - działu Amundi odpowiadającego za obsługę sieci LCL.

Laurent MARTY jest absolwentem Ecole Supérieure de Commerce de Tours (ESCEM). Ukończył również Program Zarządzania Aktywami Francuskiego Stowarzyszenia Zarządzania (AFG).

Wojciech Potyra - Wiceprezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A., Członek Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem (od 1 stycznia 2022 roku)

Wojciech Potyra rozpoczął karierę na rynku finansowym w 2006 r., w departamencie Middle Office w BPH TFI S.A. Następnie pełnił funkcję analityka akcji, po czym objął samodzielne stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem i odpowiadał za wdrożenie i przestrzeganie polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. W 2013 r. związał się z grupą Crédit Agricole, gdzie jako Chief Risk Officer w Amundi Polska TFI S.A. był odpowiedzialny za obszar ryzyka. Od września 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Kontroli i Operacji, a od 8 maja 2018 r. pełnił  również funkcję Członka Zarządu Amundi Polska TFI S.A., odpowiedzialnego za operacje. Od 1 stycznia 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu Amundi Polska TFI S.A. i nadal odpowiada za operacje oraz nadzoruje system zarządzania ryzykiem.

Wojciech Potyra posiada zgodę KNF na pełnienie funkcji członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.
Wojciech Potyra ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Jest także absolwentem Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager (FRM). Zdał również egzamin CFA (poziom I).

Stefano Pregnolato - Członek Zarządu Amundi Polska TFI S.A. nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych (od 1 lipca 2022 roku)

Stefano Pregnolato posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami. Karierę rozpoczynał jako Zarządzający portfelem akcji amerykańskich w Gesticredit - Unicredit - CreditRolo Gestioni. Następnie piastował kolejno stanowiska:
 - Kierownika ds. Inwestycji w Banque Brusselles Lambert Private Banking
 - Kierownika ds. Globalnych Rynków Akcji w Pioneer Investments Mgmt Ltd.
 - Dyrektora ds. Międzynarodowych Rynków Akcji w Pioneer Investments Mgmt USA Inc.
- Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer) na Nowe Rynki w Pioneer Investments (Czechy, Praga)
 - Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer) na Austrię i EŚW, Członka Zarządu w Amundi Asset Management (Austria, Wiedeń)
 - Dyrektora ds. nadzoru inwestycyjnego i nadzoru międzynarodowego w Amundi Asset Management (Wielka Brytania, Londyn)
 - Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer), Członka Zarządu w Amundi Czech Republic

Od kwietnia 2021 roku pełni funkcje Dyrektora Unicredit Solutions i Dyrektora Fund Solutions w Amundi we Włoszech (Mediolan).
Stefano Pregnolato uzyskał Dyplom z ekonomii i biznesu na Universita' degli Studi di Torino.

Biuro główne

Nasze biuro główne mieści się w Warszawie.

Amund Polska TFI S.A.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel. 22 588 18 80
e-mail: biuro@amundi.com