Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią francuskiej grupy Amundi – największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie firm zarządzających aktywami1.

Działamy na podstawie polskich przepisów prawa i pozostajemy pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych. 
4 lutego 2014 r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Amundi Parasolowy FIO.
Od  2015 roku zarządzamy funduszem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO (obecnie w likwidacji), a od 2020 r. funduszem Amundi Stars SFIO.

Nasze produkty są dostępne w Credit Agricole Bank Polska, Santander, Biurze maklerskim mBank oraz QValue. 

 

   

źródło: IPE "Top 400 asset managers" - raport opublikowany w czerwcu 2023 r., dane wg stanu na grudzień 2022 r.

  

Amundi Polska TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Zarząd Amundi Polska TFI S.A.

Laurent Marty

od 1 stycznia 2022 roku Prezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A.

Laurent Marty rozpoczął karierę zawodową w 1992 roku w grupie BNP Paribas, gdzie zajmował różnorodne stanowiska kierownicze. W 1997 roku dołączył do Centralnego Departamentu Ryzyka BNP Paribas jako analityk finansowy. Na początku 2000 roku przeszedł do BNP Paribas Asset Management, gdzie zarządzał siecią detaliczną. W 2002 roku rozpoczął pracę w Crédit Agricole Asset Management (CAAM), gdzie pracował jako dyrektor regionalny sieci Banków Regionalnych. W 2006 roku stał się członkiem zespołu Dystrybucji Zewnętrznej i odpowiadał za portfel klientów instytucjonalnych, bankowych i ubezpieczeniowych. W 2010 r. zintegrował zespół ds. kluczowych klientów na Europę w CAAM. W 2012 roku jako Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży dołączył do LCL Gestion - działu Amundi odpowiadającego za obsługę sieci LCL.

Laurent MARTY jest absolwentem Ecole Supérieure de Commerce de Tours (ESCEM). Ukończył również Program Zarządzania Aktywami Francuskiego Stowarzyszenia Zarządzania (AFG).

Laurent Marty

Prezes Zarządu

Wojciech Potyra

od 1 stycznia 2022 roku Wiceprezes Zarządu, nadzorujący system zarządzania ryzykiem w Amundi Polska TFI S.A.

Wojciech Potyra rozpoczął karierę na rynku finansowym w 2006 r., w departamencie Middle Office w BPH TFI S.A. Następnie pełnił funkcję analityka akcji, po czym objął samodzielne stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem i odpowiadał za wdrożenie i przestrzeganie polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. W 2013 r. związał się z grupą Crédit Agricole, gdzie jako Chief Risk Officer w Amundi Polska TFI S.A. był odpowiedzialny za obszar ryzyka. Od września 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Kontroli i Operacji, a od 8 maja 2018 r. pełnił  również funkcję Członka Zarządu Amundi Polska TFI S.A., odpowiedzialnego za operacje. Od 1 stycznia 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu Amundi Polska TFI S.A. i nadal odpowiada za operacje oraz nadzoruje system zarządzania ryzykiem.

Wojciech Potyra posiada zgodę KNF na pełnienie funkcji członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.

Wojciech Potyra ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Jest także absolwentem Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager (FRM). Zdał również egzamin CFA (poziom I).

Wojciech Potyra

Wiceprezes Zarządu, CCOO

Stefano Pregnolato

od 1 lipca 2022 r. Członek Zarządu, nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych w Amundi Polska TFI S.A.

Stefano Pregnolato posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami. Karierę rozpoczynał jako Zarządzający portfelem akcji amerykańskich w Gesticredit - Unicredit - CreditRolo Gestioni. Następno piastował kolejno stanowiska:
 - Kierownika ds. Inwestycji w Banque Brusselles Lambert Private Banking
 - Kierownika ds. Globalnych Rynków Akcji w Pioneer Investments Mgmt Ltd.
 - Dyrektora ds. Międzynarodowych Rynków Akcji w Pioneer Investments Mgmt USA Inc.
- Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer) na Nowe Rynki w Pioneer Investments (Czechy, Praga)
 - Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer) na Austrię i EŚW, Członka Zarządu w Amundi Asset Management (Austria, Wiedeń)
 - Dyrektora ds. nadzoru inwestycyjnego i nadzoru międzynarodowego w Amundi Asset Management (Wielka Brytania, Londyn)
 - Dyrektora Inwestycyjnego (Chief Investment Officer), Członka Zarządu w Amundi Czech Republic

Od kwietnia 2021 pełni funkcje Dyrektora Unicredit Solutions i Dyrektora Fund Solutions w Amundi we Włoszech (Mediolan)

Stefano Pregnolato uzyskał Dyplom z ekonomii i biznesu na Universita' degli Studi di Torino.

Stefano Pregnolato

Członek Zarządu