Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią francuskiej grupy Amundi – największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie firm zarządzających aktywami1.

Działamy na podstawie polskich przepisów prawa i pozostajemy pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych. 
4 lutego 2014 r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Amundi Parasolowy FIO.
Od  2015 roku zarządzamy funduszem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO (obecnie w likwidacji), a od 2020 r. funduszem Amundi Stars SFIO.

Nasze produkty są dostępne w Credit Agricole Bank Polska, Santander, Biurze maklerskim mBank oraz ING Banku Śląskim. 

 

   

źródło: IPE "Top 400 asset managers" - raport opublikowany w czerwcu 2018 r., dane wg stanu na grudzień 2017 r.

  

Amundi Polska TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Zarząd Amundi Polska TFI S.A.

Spiros Kritikopoulos

Prezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A.

Spiros Kritikopoulos posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami. Przez ostatnie lata nadzorował działalność Amundi w Grecji, a do marca 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Amundi Hellas. Od 2005 roku był zatrudniony w grupie Emporiki Bank (kupionej przez Crédit Agricole w 2006 roku) na stanowisku dyrektora działu akcji. W 2002 roku założył TT – ELTA MFMC (joint venture Poczty Greckiej i Greckiego Banku Pocztowego) i został powołany na Prezesa Zarządu spółki. W latach 2000-2002 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Piraeus MFMC, a wcześniej zatrudniony był na tym samym stanowisku w Barclays MFMC (Ateny). Od 1992 do 1996 roku Spiros Kritikopoulos pracował w Alico – Eurobank MFMC (joint venture AIG i Eurobanku) jako dyrektor inwestycyjny, a karierę rozpoczął w 1990 roku jako analityk rynku akcji.

Spiros Kritikopoulos uzyskał tytuł Master of Business Administration na Southern New Hampshire University w USA.

 

 

Spiros Kritikopoulos
Spiros Kritikopoulos

Prezes Zarządu

Wojciech Potyra

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Kontroli i Operacji

Wojciech Potyra rozpoczął karierę na rynku finansowym w 2006 r., w departamencie Middle Office w BPH TFI S.A. Następnie pełnił funkcję analityka akcji, po czym objął samodzielne stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem i odpowiadał za wdrożenie i przestrzeganie polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. W 2013 r. związał się z grupą Crédit Agricole, gdzie jako Chief Risk Officer w Amundi Polska TFI S.A. był odpowiedzialny za obszar ryzyka. Od września 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Kontroli i Operacji, a od 8 maja 2018 r. jest również Członkiem Zarządu Amundi Polska TFI S.A., odpowiedzialnym za operacje.

Wojciech Potyra ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Jest także absolwentem Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager (FRM). Zdał również egzamin CFA (poziom I).

Wojciech Potyra
Wojciech Potyra

Członek Zarządu, CCOO