Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - w likwidacji

Produkty z oferty Amundi Fundusze Indeksowe SFIO dają możliwość inwestowania na najważniejszych rynkach giełdowych USA oraz Europy - w tym również Polski.

UWAGA! Fundusz w likwidacji. 
ING Bank Śląski S.A. jest likwidatorem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami: Amundi Indeks WIG20, Amundi Indeks MSCI EMU, Amundi Indeks S&P500 
Wszelkie zapytania prosimy kierować listownie na adres: ING Bank Śląski S.A., Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice.

Funduszem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO zarządza 
Amundi Polska TFI S.A. 
i jest on dostępny
w ING Banku Śląskim S.A.

Każdy z subfunduszy indeksowych Amundi SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi, wydzielonych
w ramach 2 funduszy zagranicznych:
Structura i Amundi Funds.

Specjalistyczny fundusz parasolowy z wydzielonymi
3 subfunduszami.

Amundi Indeks MSCI EMU (w likwidacji)

Subfundusz podążający za wynikami 240 dużych lub średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów wchodzących w skład strefy euro.

Amundi Indeks S&P500 (w likwidacji)

Subfundusz odwzorowujący wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.

Amundi Indeks WIG20 (w likwidacji)

Subfundusz odwzorowujący wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Każdy z subfunduszy indeksowych Amundi SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi, wydzielonych w ramach 2 funduszy zagranicznych: Structura i Amundi Funds.

Funduszem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO zarządza Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest on dostępny w ING Banku Śląskim S.A.

Sprawdź szczegóły

UWAGA! Fundusz w likwidacji. 
ING Bank Śląski S.A. jest likwidatorem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
a) Amundi Indeks WIG 20
b) Amundi Indeks MSCI EMU
c) Amundi Indeks S&P 500 
Wszelkie zapytania prosimy kierować listownie na adres: ING Bank Śląski S.A., Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice.

Indeks WIG20 jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A., administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w Art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. GPW Benchmark nie jest emitentem instrumentu finansowego, dla którego Indeks stanowi odniesienie i instrument ten nie jest przez GPW Benchmark sponsorowany, oferowany, promowany czy w jakikolwiek sposób autoryzowany. GPW Benchmark nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i roszczenia powstałe w związku z inwestycją w instrumenty finansowe, dla których indeks ten stanowi odniesienie.