Amundi Parasolowy FIO

Broszura - Gama Amundi Globalnych Perspektyw

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu Przejmowanego sporządzone na dzień 13 grudnia 2018 r.