Amundi Parasolowy FIO

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 roku

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu Przejmowanego sporządzone na dzień 13 grudnia 2018 r.