Amundi Parasolowy FIO

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mają wyłącznie cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowego FIO.

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 roku

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu Przejmowanego sporządzone na dzień 13 grudnia 2018 r.