Amundi Parasolowy FIO

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mają wyłącznie cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym Amundi Parasolowego FIO.

Sprawozdania finansowe za rok 2022

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 roku

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Block: Amundi - Navigation Manager

  • Amundi Parasolowy FIO - sprawozdanie finansowe połączone za 2019
  • Amundi Ostrożny Inwestor - sprawozdanie finansowe za 2019
  • Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny - sprawozdanie finansowe 2019
  • Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany - sprawozdanie finansowe za 2019
  • Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny - sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu Przejmowanego sporządzone na dzień 13 grudnia 2018 r.