Amundi Gloablnych Perspektyw Umiarkowany 2

Wartość historyczna

2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (dawniej: Amundi Zrównoważony). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r.  zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanego 2 z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 był subfunduszem przejmowanym.

NAV in PLN from 05/03/2014 to 21/06/2018

Start End Period CCY OK
DatesNAV (C)Fund AUM (in M)
21/06/2018104,6225,76
20/06/2018105,0425,86
19/06/2018104,8926,05
18/06/2018105,6426,39
15/06/2018106,1026,56
14/06/2018106,4926,83
13/06/2018106,3126,90
12/06/2018106,2826,98
11/06/2018106,1626,99
08/06/2018105,9827,10
Display per page :
Page /