Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1

Wartość historyczna

2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (dawniej: Amundi Akcyjny). Wraz ze zmianą nazwy nastąpiła również zmiana polityki inwestycyjnej. Wyniki historyczne osiągnięte przed 2 stycznia 2018 r. zostały wypracowane przez subfundusz przy stosowaniu polityki inwestycyjnej, która nie ma już zastosowania.

Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne subfunduszy: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznego 1 z Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznym, gdzie subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 był subfunduszem przejmowanym.

NAV in PLN from 05/03/2014 to 21/06/2018

Start End Period CCY OK
DatesNAV (C)Fund AUM (in M)
21/06/2018105,9425,45
20/06/2018106,7825,65
19/06/2018106,3725,51
18/06/2018107,5725,96
15/06/2018108,3526,17
14/06/2018109,2626,51
13/06/2018109,0926,51
12/06/2018109,0426,58
11/06/2018108,8726,49
08/06/2018108,5426,43
Display per page :
Page /