Amundi Parasolowy FIO

Pobierz dokumenty

 

Prospekt informacyjny Amundi Parasolowy FIO

 

  

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

 

 

Tabela opłat

 

Tabela opłat PDF | 17,35 kB

 

Karty subfunduszy Amundi 

 

 

Miesięcznik inwestycyjny

 

 

Kwartalnik inwestycyjny

 

 

Ulotka - fundusze inwestycyjne Amundi

 

 

Broszura Amundi Globalnych Perspektyw

 

 

Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdania półroczne - I półrocze 2016 roku

 

 

Sprawozdania roczne - 2015 rok

 

 

Sprawozdania półroczne - I półrocze 2015 roku 

 

 

Sprawozdania roczne - 2014 rok

 

 

Sprawozdania półroczne - I półrocze 2014 roku