Amundi Parasolowy FIO

Pobierz dokumenty

 

Prospekt informacyjny Amundi Parasolowy FIO

 

  

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

 

 

Tabela opłat

 

Tabela opłat PDF | 14,18 kB

 

Karty subfunduszy Amundi 

 

 

Miesięcznik inwestycyjny

 

 

Kwartalnik inwestycyjny

 

 

Infografiki

 

 

Broszura - Gama Amundi Globalnych Perspektyw

 

 

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

 

 

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

 

 

Ulotka - Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

 

 

Broszura Regularne inwestowanie

 

 

Skład portfela Amundi Parasolowego FIO - publikacja kwartalna

 

 

Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2018 roku

 

 

Sprawozdania finansowe Subfunduszy Przejmowanych sporządzone na dzień 21 czerwca 2018 r.

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2017

 

 

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2017 roku

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2016

 

 

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2016 roku 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2015

 

 

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2015 roku 

 

 

Sprawozdania finansowe za rok 2014

 

 

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2014 roku