Notowania ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO z 7 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 7 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_sfio.html

 

ING BSK Indeks WIG 20                                              125,52 PLN

ING BSK Indeks MSCI EMU                                         114,88 PLN

ING BSK Indeks S&P 500                                            121,84 PLN