Notowania Amundi Parasolowego FIO z 6 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 6 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania.html

 

Amundi Akcyjny                                                         112,12 PLN

Amundi Obligacji                                                       106,65 PLN

Amundi Płynnościowy                                               106,83 PLN

Amundi Stabilnego Wzrostu                                      109,43 PLN

Amundi Zrównoważony                                             108,65 PLN

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek                     124,24 PLN

Amundi Globalnych Perspektyw                                107,02 PLN