Amundi na świecie

Zaufany partner na rynku asset management

Grupa Amundi powstała w wyniku połączenia doświadczenia i kompetencji w dziedzinie zarządzania aktywami dwóch znaczących grup bankowych: Crédit Agricole i Société Générale.

Współpraca ta była odzwierciedleniem wspólnej wizji partnerów, według której zarządzanie aktywami powinno być odpowiedzią zarówno na nowe wyzwania, przed którymi stoi branża finansowa, jak i na zróżnicowane potrzeby klientów.

Od 2015 roku Amundi, jako pierwsza francuska firma zarządzająca aktywami, notowana jest na giełdzie w Paryżu.

Obecnie, największym akcjonariuszem Grupy Amundi, posiadającym ponad 75% udziałów, jest Grupa Crédit Agricole. Ponad 24% akcji zostało dopuszczone do obrotu na rynku Euronext. Natomiast 0,3% należy do pracowników Amundi.

Międzynarodowa firma zarządzająca aktywami

 

Siedziba Amundi

Aktualnie Grupa Amundi zarządza aktywami o łącznej wartości 1,466 bln euro1, co czyni nas największym podmiotem, zajmującym się tego typu działalnością, w Europie2.

Współpracujemy z doświadczonymi zespołami ekspertów inwestycyjnych działającymi w największych centrach finansowych Europy (Paryż, Londyn, Mediolan), Azji (Japonia, Hongkong, Singapur), Australii i USA.

Na całym świecie zaufało nam już blisko 1 tys. klientów instytucjonalnych oraz 100 mln klientów indywidualnych, którym oferujemy:

• przejrzyste i efektywne rozwiązania inwestycyjne, dostosowane do ich potrzeb,
• długoterminowe relacje, specjalistyczną wiedzę i profesjonalną obsługę,
• społecznie odpowiedzialną strategię inwestycyjną.

 

1 źródło: skonsolidowane dane pro forma Amundi i Pioneer Investments na koniec grudnia 2017 r. (z wyłączeniem aktywów Pioneer w Polsce).
2 źródło: raport "Top 400 asset managers" opublikowany w czerwcu 2018 r., dane wg stanu na koniec grudnia 2017 r.