ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

 

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO to możliwość inwestowania na najważniejszych rynkach giełdowych USA oraz Europy - w tym również Polski.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO to specjalistyczny fundusz parasolowy z wydzielonymi 3 subfunduszami:

ING BSK Indeks WIG 20 – subfundusz odwzorowujący wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;

ING BSK Indeks MSCI EMU – subfundusz podążający za wynikami 240 dużych lub średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów wchodzących w skład strefy euro;

ING BSK Indeks S&P 500 - subfundusz odwzorowujący wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.

Każdy z subfunduszy indeksowych ING BSK SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi, wydzielonych w ramach 2 funduszy zagranicznych: Structura i Amundi Funds.

Funduszem ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządza Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest on dostępny w ING Banku Śląskim S.A.

Sprawdź szczegóły