Komentarze inwestycyjne

Zobacz najnowsze komentarze inwestycyjne przygotowane przez ekspertów z Grupy Amundi:

- Comiesięczny przegląd rynków;
- Przegląd tygodnia na rynkach;
- Globalne Perspektywy Inwestycyjne.

A business man is looking at his phone against tall office buildings.

Comiesięczny przegląd rynków: kwiecień 2024 r.

2024_03 - Monthly Market Views-EN Long

Comiesięczny przegląd rynków: kwiecień 2024 r.

Komentarz Moniki Defend (film w j. angielskim)

4 główne tematy napędziające gospodarkę:
 

 • Odporność gospodarcza USA pod obserwacją;

 • Dywergencje banków centralnych w zasięgu wzroku;

 • Geopolityka i wybory w USA w centrum uwagi;

 • Rynki wschodzące idą naprzód.

Przegląd tygodnia na rynkach: 17 czerwca - 21 czerwca 2024 r.

Weekly Market Directions - Week 22nd - 26th April 2024

Przegląd tygodnia na rynkach: 17 czerwca - 21 czerwca 2024 r.

Inflacja w Stanach Zjednoczonych spada

 • Najnowsze dane o CPI za maj były niższe niż w kwietniu i poniżej oczekiwań rynkowych.
 • Trwały spadek inflacji prawdopodobnie zachęci Fed do obniżenia stóp procentowych, choć bank pozostanie czujny.
 • Aktywa o stałym dochodzie mogą skorzystać na stopniowym spowolnieniu inflacji.
 • 2024-06-17
  Przegląd tygodnia na rynkach: 22 kwietnia - 26 kwietnia 2024 r.

Globalne Perspektywy Inwestycyjne: czerwiec 2024 r.

Global Investment Views - April 2024

Globalne Perspektywy Inwestycyjne: czerwiec 2024 r.

Potencjalnie aktrakcyjne wyceny aktywów ryzykownych

Perspektywy gospodarcze dla Europy i Wielkiej Brytanii nieznacznie się poprawiają ze względu na popyt krajowy i spowalniającą inflację. Stwarza to potencjalne możliwości dla ryzykownych aktywów, które naszym zdaniem są atrakcyjnie wyceniane. 

 • 2024-06-04
  Globalne Perspektywy Inwestycyjne - czerwiec 2024
Amundi Investment Institute
Platforma Amundi Investment Institute łączy w sobie wiedzę o tym, co dzieje się aktualnie w gospodarce i na rynkach ze wskazówkami dla inwestorów. Oferuje szereg regularnych i tematycznych publikacji dostosowanych do szerokiego grona czytelników.

Informacja prawna (materiał informacyjny / bieżąca sytuacja rynkowa)

Niniejsze materiały są upowszechniane w celach  informacyjnych i stanowią komentarze do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa.

Materiały zostały przygotowane odpowiednio przez podmioty z Grupy Amundi lub Amundi Polska TFI S.A. (dalej „Grupa Amundi”, „Amundi Polska”) przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z ich najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w materiałach pochodzą ze źródeł własnych Grupy Amundi i Amundi Polska lub obiektywnych i możliwych do zweryfikowania źródeł zewnętrznych uznanych przez wskazane podmioty za wiarygodne i dokładne, tj. www.amundi.com, www.cpr-am.frserwis, serwis Bloomberg L.P. i zostały przytoczone jako składowe elementy całości.

Wszelkie opinie i oceny wyrażane w materiałach są opiniami i ocenami Grupy Amundi lub Amundi Polska lub ich doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili sporządzania danego materiału. Materiały nie są przeznaczone do publicznego odtwarzania w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Grupy Amundi lub Amundi Polska. Przedstawione dokumenty nie są prawnie wiążącymi źródłami informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowią wyłącznie materiały poglądowe o charakterze informacyjnym. Nie stanowią oferty świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej, jak również nie zwalniają adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Materiały nie stanowią także wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, gdyż nie zawierają pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy.

Pełną informacją prawną można znaleźć w sekcji Informacje prawne