Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (5.03.2024)

Wtorek, 5 Marzec 2024

Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany w:

  • Rozdziale 3 b, pkt 4.6.
  • Rozdziale 3 c, pkt 4.6.
  • Rozdziale 3h, pkt 4.5, pkt 4.6.

Wskazane powyżej regulacje dotyczące trzech jeszcze nieutworzonych Subfunduszy: Amundi Stars Global Multi-Asset Conservative, Amundi Stars Real Assets Target Income, Amundi Stars Megatrends, zostały zaktualizowane z uwagi na fakt, że Towarzystwo przygotowuje się do rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki ww. Subfunduszy, celem ich utworzenia.


Dokumenty

Inne wiadomości