Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (15.12.2023)

Piątek, 15 Grudzień 2023

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 15 grudnia 2023 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 15 września 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zmiany dotyczą:

- w art. 2 ust. 4 pkt 5) statutu

- w art. 2 ust. 5 pkt 5) statutu

- tytułu Rozdziału V, Części II statutu

- art. 76 statutu

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty

Inne wiadomości