Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (15.11.2023)

Środa, 15 Listopad 2023

Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany w Rozdziale 2 Dane o Towarzystwie dotyczące osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem.


Dokumenty

Inne wiadomości