Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Amundi FI SFIO, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji Prospektu informacyjnego zmodyfikowano ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.


Dokumenty

Inne wiadomości