Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO (1.07.2022)

Piątek, 1 Lipiec 2022

Dokumenty, Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany w składzie zarządu towarzystwa, doprecyzowano postanowienia dotyczące wypłat z tytułu odkupienia przez przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika jednostek uczestnictwa przewyższających kwotę zwykłego zarządu, doprecyzowano opisy przy wykresie w zakresie wskazania wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki za ostatnie 2 i 3 lata lub 5 i 10 lat w jednym z subfunduszy oraz dodano informacje o nowym dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszu, tj. Q Value S.A.


Dokumenty

Inne wiadomości