Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (28.09.2021)

Wtorek, 28 Wrzesień 2021

Ogłoszenie, Prospekt, Statut

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 28 września 2021 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych dnia 28 czerwca 2021 r., opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zmiany dotyczą:

- art. 77 ust. 1

- art. 105 ust. 1

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty

Inne wiadomości