Aktualizacja KIID Amundi Stars Global Aggregate (1.07.2021)

Czwartek, 1 Lipiec 2021

KIID, Ogłoszenie

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Amundi Stars Global Aggregate, wydzielonego w ramach Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Aktualizacją objęte są Kluczowe Informacje dla Inwestorów dotyczące ww. subfunduszu dla kategorii jednostek uczestnictwa A, B i C.

Zapoznaj się z dokumentami >>


Dokumenty

Inne wiadomości