Ważna informacja dla posiadaczy j.u. funduszu Amundi Fundusze Indeksowe SFIO

Środa, 24 Czerwiec 2020

Amundi FI SFIO, Ogłoszenie

Ważna informacja dla posiadaczy j.u. funduszu Amundi Fundusze Indeksowe SFIO

30 czerwca 2020 r. rozpocznie się proces likwidacji funduszu Amundi Fundusze Indeksowe SFIO oraz trzech wydzielonych w nim subfunduszy, tj.:
Amundi Indeks MSCI EMU
Amundi Indeks S&P500
Amundi Indeks WIG20

Przypominamy, że zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa składać można wyłącznie do 25 czerwca br.

Jeśli nie dokonają Państwo odkupienia jednostek uczestnictwa, w ostatnim kroku procesu likwidacji funduszu środki zostaną przekazane na Państwa rachunek bankowy, wskazany do odkupień jednostek.

UWAGA! 
ING Bank Śląski S.A. jest likwidatorem Amundi Fundusze Indeksowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
a) Amundi Indeks WIG 20
b) Amundi Indeks MSCI EMU
c) Amundi Indeks S&P 500 
Wszelkie zapytania prosimy kierować listownie na adres: ING Bank Śląski S.A., Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice.

Inne wiadomości