Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Sobota, 19 Styczeń 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”).
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianą nazwy oraz polityki inwestycyjnej Amundi Subfunduszu Płynnościowego, wydzielonego w Funduszu (dalej: „Subfundusz”). Nowa nazwa Subfunduszu od dnia 19 stycznia 2019 r. to Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty

Inne wiadomości