Klienci instytucjonalni

Wiosną 2020 r., Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe, sprowadzając stopę referencyjną niemal do zera. Decyzja ta, ma teraz swoje odzwierciedlenie w niemal całkowitym wyzerowaniu oprocentowania lokat, kont oszczędnościowych czy rachunków bieżących, szczególnie dla firm. Wg dziennika Parkiet średnia roczna stawka lokaty dla firm założonej w październiku 2020 r. wynosiła 0,05%1. Niemal zerowe stopy procentowe i duża nadpłynność umożliwiają bankom wprowadzanie opłat za utrzymywanie pieniędzy na rachunkach, a to oznacza ujemne stawki oprocentowania depozytów dla firm.
Nic zatem dziwnego, że duże firmy poszukują alternatywnych rozwiązań, w których mogłyby ulokować swoje długoterminowe nadwyżki finansowe. Coraz częściej wybieranym kierunkiem jest lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych o odpowiednim, niskim profilu ryzyka.

Jednym z takich funduszy jest Amundi Ostrożny Inwestor – subfundusz wydzielony w ramach Amundi Parasolowego FIO, zarządzany przez Amundi Polska TFI S.A.
Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor charakteryzuje się bardzo dużą płynnością, a poszczególne składniki portfela są dobierane w sposób umożliwiający ich szybką sprzedaż w różnych warunkach rynkowych. W portfelu subfunduszu Amundi Ostrożny Inwestor znajdują się instrumenty o charakterze dłużnym (np. obligacje korporacyjne) oraz obligacje Skarbu Państwa, uznawane za jedne z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Wskaźnik ryzyka SRRI dla subfunduszu Amundi Ostrożny Inwestor został ustalony na najniższym możliwym poziomie (SRRI: 1). 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu Amundi Ostrożny Inwestor, jego wyników, opłat oraz występujących ryzyk znajdą Państwo w karcie subfunduszu oraz w przewodniku po funduszu. 

Zobacz kartę subfunduszu Amundi Ostrożny Inwestor
Zobacz przewodnik po subfunduszu Amundi Ostrożny Inwestor

1 Parkiet, 23.12.2020, „Przybywa opłat za duże depozyty przedsiębiorstw”, Maciej Rudke