Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (1.01.2024)

Poniedziałek, 1 Styczeń 2024

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 1 stycznia 2024 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.
Zmiany dotyczą:
- art. 4 statutu
- art. 20 ust. 2 statutu
- art. 78 ust. 7 – 12 statutu

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty

Inne wiadomości