Informacja o aktualnych wskaźnikach ryzyka SRI (1.01.2024)

Poniedziałek, 1 Styczeń 2024

INFORMACJA O AKTUALNYCH WSKAŹNIKACH RYZYKA DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TOWARZYSTWO”)

Towarzystwo prezentuje poniższą tabelę informującą o aktualnych wskaźnikach ryzyka dla zarządzanych funduszy inwestycyjnych, które odzwierciedlają profil ryzyka danego Subfunduszu:

Subfundusz / Wskaźnik SRI w 2024

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny / 2
Amundi Ostrożny Inwestor / 2
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny / 4
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany / 3
Amundi Stars Global Aggregate / 2
Amundi Stars Silver Age / 4
Amundi Stars International Value / 4
Amundi Stars Global Ecology ESG / 4

Inne wiadomości