Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2023 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych 1 stycznia 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.
Zmiany dotyczą:

  • art. 57 ust. 7 - 12
  • art. 71 ust. 7 - 12
  • art. 99 ust. 7 - 12

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty

Inne wiadomości