Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (2.11.2022)

Środa, 2 Listopad 2022

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego wprowadzono zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.


Dokumenty

Inne wiadomości