Aktualizacja KIID Amundi Stars SFIO (31.05.2022)

Wtorek, 31 Maj 2022

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o publikacji zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) Subfundusz Amundi Stars Global Agrgregate
2) Subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG
3) Subfundusz Amundi Stars International Value
4) Subfundusz Amundi Stars Silver Age

Zmiany polegają na aktualizacji wysokości opłat pobieranych w ciągu roku o dane za 2021 r.


Dokumenty

Inne wiadomości