Wyniki za IV kwartał 2023 r.

Paris, Środa, 7 Luty 2024

Amundi

W środę 7 lutego Amundi opublikowało wyniki za cały rok i IV kwartał 2023 r., ze skorygowanym zyskiem netto za 2023 r. w wysokości: 1 224 mln EUR1,2 wzrost o 3.9% w porównaniu z rokiem 2022.

Ten wysoki poziom zysków wynika z dalszego wzrostu przychodów, w szczególności dzięki dobrym wynikom azjatyckich spółek JV, przychodom finansowym i utrzymania na dobrym poziomie opłat za zarządzanie. Z drugiej strony, koszty pozostawały pod kontrolą pomimo inflacyjnego otoczenia, co pozwoliło nam utrzymać wydajność operacyjną na najwyższym poziomie.

  Wartość zarządzanych aktywów wynosi 2 037 mld EUR na dzień 31 grudnia 2023 r., co stanowi wzrost o 7% w ciągu roku w szczególności dzięki silnym napływom do produktów skarbowych i azjatyckich spółek joint venture.

Przez cały 2023 r. Amundi realizowało również swój plan rozwoju zgodnie ze strategicznymi priorytetami określonymi w średnioterminowym planie „Ambitions 2025”

Wszystkie dane dotyczące wyników można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej

1. Zysk netto przypadający na Grupę
2 Dane skorygowane: bez amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów integracji Lyxor w IV kwartale i w całym 2022 r.

Inne wiadomości