Wyniki za I kwartał 2024 r.

Paris, Piątek, 26 Kwiecień 2024

Corporate

Dzięki wzrostowi na rynkach akcji i obligacji oraz dobrej dynamice handlowej nasze aktywa wzrosły o +3,9% w 1. kwartale, sięgając 2 116 mld EUR na dzień 31.03.2024.

Zgromadziliśmy +16,6 mld EUR w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku w sposób zrównoważony we wszystkich segmentach, sektorach specjalizacji i obszarach geograficznych, dzięki ofercie dostosowanej do potrzeb naszych klientów i kontekstu rynkowego.

W połączeniu z dobrą kontrolą kosztów, wzrost przychodów umożliwił nam także odnotowanie wyników netto skorygowanych o 318 mln EUR1.2, co reprezentuje wzrost +5,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku.

Pierwszy kwartał tego roku upłynął także pod znakiem dwóch znaczących transakcji zewnętrznych: przejęcia Alpha Associates w sektorze aktywów prywatnych (dług prywatny, infrastruktura, private equity) oraz protokołu ustaleń podpisanego z amerykańską firmą Victory Capital w celu wzmocnienia naszej ekspertyzy w zakresie rynku amerykańskiego i międzynarodowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami za I kwartał 2024 r. na naszej korporacyjnej stronie internetowej

 

1. Dochód netto - udział Grupy
2. Dane skorygowane: bez amortyzacji aktywów niematerialnych

Inne wiadomości