Ustawa CRS - ważna informacja

9 maja 2017 

Informujemy, że od 1 maja br. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne są zobowiązane do określania rezydencji podatkowej swoich klientów. Jest to wymagane na podstawie tzw. Ustawy CRS, czyli Ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  (Dz. U. z 2017 r., poz. 648), mówiącej o konieczności przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących rejestrów funduszy inwestycyjnych należących do osób o rezydencji podatkowej innej niż polska.
Celem Ustawy CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

 W związku z powyższym, od 1 maja 2017 r. przy otwieraniu rejestru uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej (zgodnie z Ustawą CRS).