Subfundusze Amundi Polska w ofercie Deutsche Bank Polska

28 kwietnia 2017

Od 13 kwietnia br. w ofercie Deutsche Bank Polska dostepne są subfundusze Amundi Polska TFI S.A.

W ramach oferty Klienci mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa siedmiu subfunduszy: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek, Amundi Akcyjny, Amundi Zrównoważony, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Obligacji oraz Amundi Płynnościowy.

Jednostki Uczestnictwa można nabyć w placówkach Banku lub za pośrednictwem platformy internetowej dbnavi.