Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy Amundi Parasolowego FIO

11 maja 2018

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zobacz ogłoszenie o zmianach:

 

Zobacz statut funduszu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanymi dla Klientów informacjami na temat zmian w statucie funduszu: