Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Silver Age FIZ

8 grudnia 2017

W związku z dokonaniem zmian statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 8 grudnia 2017 r., które wchodzą w życie w dniu 8 grudnia 2017 r. oraz w dniu 8 marca 2018 r., publikujemy tekst jednolity statutu. 

Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 8 grudnia 2017 r.

Zobacz statut funduszu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

6 grudnia 2017 

Aktualizacja Prospektu InformacyjnegoING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

6 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Ważne zmiany w ofercie Amundi Parasolowego FIO

5 grudnia 2017

Zapoznaj się z bardzo ważnymi zmianami w ofercie Amundi Parasolowego FIO!

Przeczytaj ogłoszenie i zobacz statut:  https://www.amundi.pl/Ogloszenia#18387

Zapoznaj się z materiałem o zmianach:

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

1 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz zmianą w składzie osób zarządzających Funduszem.

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Notowania Amundi Parasolowego FIO z 6 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 6 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania.html

 

Amundi Akcyjny                                                         112,12 PLN

Amundi Obligacji                                                       106,65 PLN

Amundi Płynnościowy                                               106,83 PLN

Amundi Stabilnego Wzrostu                                      109,43 PLN

Amundi Zrównoważony                                             108,65 PLN

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek                     124,24 PLN

Amundi Globalnych Perspektyw                                107,02 PLN

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

1 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz zmianą w składzie osób zarządzających Funduszem.

Notowania z 6 listopada 2017 r.

6 listopada 2017 r. 

Notowania ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO z 6 listopada 2017 r.

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 6 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_sfio.html

 

ING BSK Indeks WIG 20                           124,51 PLN

ING BSK Indeks MSCI EMU                     115,02 PLN

ING BSK Indeks S&P 500                         121,68 PLN

Notowania ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO z 7 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 7 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_sfio.html

 

ING BSK Indeks WIG 20                                              125,52 PLN

ING BSK Indeks MSCI EMU                                         114,88 PLN

ING BSK Indeks S&P 500                                            121,84 PLN

Notowania z 3 listopada 2017 r.

6 listopada 2017

Notowania Amundi Parasolowego FIO z 3 listopada 2017 r.

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 3 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem:  http://sti.amundi.pl/amundi/notowania.html

 

Amundi Akcyjny                                                    111,68 PLN

Amundi Obligacji                                                  106,61 PLN

Amundi Płynnościowy                                          106,81 PLN

Amundi Stabilnego Wzrostu                                 109,35 PLN

Amundi Zrównoważony                                        108,42 PLN

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek               124,51 PLN

Amundi Globalnych Perspektyw                           106,96 PLN

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Notowania z 31 października 2017 r.

6 listopada 2017 r.

Notowania Amundi Silver Age FIZ z 31 października 2017 r.

 

Z przyczyn technicznych notowania funduszu z 31 października 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_slvage.html

 

Amundi Silver Age FIZ                          1117,25 PLN

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

23 października 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, zatrudnieniem nowej osoby zarządzającej Funduszem, jak również aktualizacją danych teleadresowych podmiotów obsługujących Fundusz, tj. Agenta Transferowego, i podmiotu któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

 

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

23 października 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, zatrudnieniem nowej osoby zarządzającej Funduszem, jak również aktualizacją danych teleadresowych podmiotów obsługujących Fundusz, tj. Agenta Transferowego, i podmiotu któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

 

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Parasolowego FIO

2 października 2017

Ogłoszenie o odwołaniu zmian statutu

12 września 2017

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmianie statutu

28 czerwca 2017

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

W związku z wejściem w życie w dniu 28 czerwca 2017 r. zmian statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 28 czerwca 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.
Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Zobacz statut funduszu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

Wyniki i działalność Grupy Amundi w I połowie 2017 roku

7 sierpnia 2017

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym przygotowanym przez Grupę Amundi, dotyczącym wyników i działalności w I połowie 2017 roku (komunikat w języku angielskim).

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmianie statutu

9 sierpnia 2017   

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

W związku z wejściem w życie w dniu 9 sierpnia 2017 r. zmian statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 9 sierpnia 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

Zobacz statut funduszu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

31 maja 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

31 maja 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja KIID

31 maja 2017

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    ING BSK Indeks WIG 20,

2)    ING BSK Indeks MSCI EMU,

3)    ING BSK Indeks S&P 500.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/ING-BSK-Fundusze-Indeksowe-SFIO

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

31 maja 2017

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    Amundi Subfundusz Akcyjny,

2)    Amundi Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,

3)    Amundi Subfundusz Obligacji,

4)    Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

5)    Amundi Subfundusz Zrównoważony,

6)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw,

7)    Amundi Subfundusz Płynnościowy.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/Amundi-Parasolowy-FIO

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmianie statutu

31 maja 2017

Publikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 31 maja 2017 r. zmian statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 31 maja 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 31 maja 2017 r.

 

Zobacz statut funduszu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusze Amundi Polska w ofercie Deutsche Bank Polska

28 kwietnia 2017

Od 13 kwietnia br. w ofercie Deutsche Bank Polska dostepne są subfundusze Amundi Polska TFI S.A.

W ramach oferty Klienci mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa siedmiu subfunduszy: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek, Amundi Akcyjny, Amundi Zrównoważony, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Obligacji oraz Amundi Płynnościowy.

Jednostki Uczestnictwa można nabyć w placówkach Banku lub za pośrednictwem platformy internetowej dbnavi.

Ustawa CRS - ważna informacja

9 maja 2017 

Informujemy, że od 1 maja br. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne są zobowiązane do określania rezydencji podatkowej swoich klientów. Jest to wymagane na podstawie tzw. Ustawy CRS, czyli Ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  (Dz. U. z 2017 r., poz. 648), mówiącej o konieczności przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących rejestrów funduszy inwestycyjnych należących do osób o rezydencji podatkowej innej niż polska.
Celem Ustawy CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

 W związku z powyższym, od 1 maja 2017 r. przy otwieraniu rejestru uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej (zgodnie z Ustawą CRS).   

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Informacja o stawce wynagrodzenia za zarządzanie funduszem

1 marca 2017 

Towarzystwo informuje, że ustala się wynagrodzenie stałe dla Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w wysokości 2,1% w skali roku od 1 marca 2017 r.

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Nie przegap promocji!

Od 1 stycznia 2017 roku w placówkach Credit Agricole Bank Polska obowiązuje promocja 0 zł opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowego.

Zobacz ogłoszenie o zasadach promocji:

Amundi kupuje Pioneer Investments

Amundi, największa w Europie firma zarządzająca aktywami przejmuje Pioneer Investments od włoskiego banku UniCredit. Transakcja nie obejmuje polskich aktywów Pioneera. 

Zakup Pioneer Investments zdecydowanie umocni pozycję Amundi na światowym rynku - z aktywami o wartości 1.276 mld euro grupa zajmie ósmą pozycję na liście największych firm zarządzających aktywami.

Czytaj więcej:

  http://about.amundi.com/Pages/Articles/Actualites/2016/Project-of-acquisition-of-Pioneer-Investments

Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Silver Age FIZ

FATCA - pobierz formularz

18 Listopad 2016

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie odpowiedniego formularza:

 

Dodatkowe informacje dla Klientów instytucjonalnych:

 

Wypełniony formularz prosimy podpisać, w obecności pracownika właściwego Dystrybutora, który odbierze od Państwa podpisane oświadczenie.

FATCA - bardzo ważny komunikat

10 Listopad 2016

Przypominamy o obowiązku złozenia oświadczenia o statusie FATCA do 1 grudnia 2016

 

Przeczytaj komunikat:

Ogłoszenie o zmianie statutu

26 Czerwiec 2015

Sytuacja w Grecji – komentarz Grupy Amundi, 30.06.2015

1 Lipiec 2015

Komentarz Eksperta: Komentarz specjalny dotyczący sesji GPW z 24 sierpnia 2015

25 Sierpień 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

23 Luty 2016

Ekspert Amundi uczestnikiem programu „Milion w portfelu”

8 Marzec 2016

Zobacz wystąpienie eksperta Amundi w programie „Milion w portfelu”: http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-02-03,624086.html

Informacja dotycząca FATCA

8 Marzec 2016

„Kapitalny Duet” w eurobanku – połączenie lokaty i inwestycji w wybrane fundusze Amundi

15 Marzec 2016

15 marca 2016 r. oferta eurobanku została poszerzona o Lokatę z Funduszem „Kapitalny Duet”, w ramach której można nabyć jednostki wybranych subfunduszy Amundi bez pobrania opłaty manipulacyjnej oraz założyć lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu 5% w skali roku.

 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie statutu

31 Październik 2016

Zmiana wynagrodzenia za zarządzanie w Amundi Obligacji

1 Lipiec 2015

Od 1 lipca 2015 r. zmienia się wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem Amundi Obligacji. Obecnie obowiązujące wynagrodzenie wynosi 1,20%. Opłata zmienna pozostaje bez zmian.

Aktualizacja Prospektu informacyjnego

12 Październik 2015

12 października br. zaczęła obowiązywać zaktualizowana wersja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO.

Prospekt dostępny jest pod linkiem: http://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty.

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw

8 Styczeń 2016

2016-01-08  Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Oferta specjalna

15 Luty 2016

Od 15 lutego br. dostępna jest oferta specjalna dla pracowników grupy kapitałowej Credit Agricole Polska S.A.

 

Amundi Globalnych Perspektyw w ofercie eurobanku

15 Luty 2016

Od 15 lutego br. w placówkach eurobanku dostępny jest subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw.

Czytaj więcej

Komentarz Eksperta: Brexit, a polska gospodarka

27 Czerwiec 2016

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem eksperta Amundi opublikowanym w portalu Analizy Online.

Zobacz komentarz

Ogłoszenie o zasadach wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Amundi w eurobanku - sprawdź nasze nowości!

10 Marzec 2015

Od 4 marca br. w placówkach eurobanku dostępne są 2 nowe produkty: subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Kapitalna Para - połączenie tradycyjnej lokaty i inwestycji w wybrane subfundusze Amundi, teraz bez opłaty manipulacyjnej*.

*Regulamin promocji lokaty z funduszem „Kapitalna Para” jest dostępny w placówkach eurobanku oraz pod linkiem: http://www.eurobank.pl/files/docs/Regulamin_promocji_Lokata_z_funduszem_Kapitalna-para_04-03.pdf.

Ostrzeżenie przed próbami oszustwa!

26 Maj 2015

Komunikat Grupy Amundi

Inwestorzy i potencjalni klienci stają się częstym celem prób oszustwa, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu.

Oszustwa mogą przybierać różne formy: propozycje inwestycji, emaile z załącznikami i/lub linkami do stron internetowych lub prośby o poufne informacje, takie jak kody dostępu czy numer rachunku bankowego w celu uzyskania pieniędzy.

Grupa Amundi zidentyfikowała ostatnio kilka pism o fałszywym charakterze.

Pisma te, z elementami szaty graficznej Amundi (logo, adres pocztowy), adresowane były do osób trzecich i z reguły wysyłano je z adresu mailowego „amundi@contactoffice.fr”.

W większości przypadków informowały o bogatej niemieckiej rodzinie, która zgodziła się udostępnić kilkumilionowy budżet internautom, którzy się do niej zgłoszą.

Firma Amundi jest w nich przedstawiona jako „Kontakt Finansowy”. Wśród podanych informacji dotyczących Amundi, niektóre są całkowicie nieprawdziwe, jak na przykład call center, którego numer kierunkowy rozpoczyna się od 0014 lub +14.

Amundi informuje, że jest to oszustwo zawierające całkowicie mylne i bezzasadne informacje.

Amundi zaleca nieuwzględnianie i nieodpowiadanie na tego typu zgłoszenia. Jeśli otrzymali Państwo taką informację lub zgłoszenie, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Grupy Amundi: http://about.amundi.com w rubryce „Need information about the group”.

Dla przypomnienia:

- Amundi nigdy nie prosi o podanie poufnych informacji (kodu dostępu, numeru karty kredytowej, salda na rachunku bankowym itp.) w korespondencji pocztowej lub elektronicznej.

- Nigdy nie należy klikać w linki ani otwierać załączników w e-mailach niewiadomego pochodzenia.

Subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek w ofercie Credit Agricole Bank Polska

21 Wrzesień 2015

Od 21 września br. w placówkach Credit Agricole Bank Polska dostępny jest subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek.

Sprawdź szczegóły

Ogłoszenie o zmianie statutu

2 Grudzień 2015

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw

7 Styczeń 2016

2016-01-07  Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Globalnych Perspektyw w ofercie CABP

8 Luty 2016

Od 8 lutego br. w placówkach Credti Agricole Bank Polska dostępny jest subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw, teraz bez opłaty manipulacyjnej.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

8 Sierpień 2016

Ogłoszenie o zmianie statutu

28 Wrzesień 2016

Gabriele Tavazzani nowym prezesem Amundi Polska TFI

10 Luty 2015

9 lutego br. Gabriele Tavazzani, który przez ostatnie lata sprawował funkcje dyrektora ds. sprzedaży i marketingu oraz zastępcy dyrektora generalnego w spółce Amundi SGR we Włoszech, objął stanowisko prezesa zarządu Amundi Polska TFI S.A., zastępując Eric’a Bramoullé, który podejmie nowe wyzwania w ramach Grupy Amundi.

Komentarz eksperta: Polityka czy fundamenty, co zwycięży na naszym rynku?

24 Lipiec 2015

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem eksperta Amundi opublikowanym w portalu Analizy Online.

Zobacz komentarz

Ogłoszenie o zmianie statutu

30 Listopad 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

23 Grudzień 2015

Komentarz Eksperta: Brexit. Co dalej?

11 Lipiec 2016

Zobacz komentarz Eksperta: Brexit. Co dalej?

Informacja o stawce wynagrodzenia za zarządzanie funduszem

26 Sierpień 2016

Towarzystwo informuje, że ustala się następujące wynagrodzenie stałe dla Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

a) 0% w skali roku w okresie od utworzenia funduszu do dnia 30 września 2016 r. włącznie

b) 2,5% w skali roku od dnia 1 października 2016 r.

Sytuacja w Grecji – komentarz Grupy Amundi, 29.06.2015

30 Czerwiec 2015

Amundi Stabilnego Wzrostu i Amundi Płynnościowy w ratingu Analiz Online!

27 Październik 2015

Zespół Analiz Online wyróżnił subfundusze Amundi Stabilnego Wzrostu i Amundi Płynnościowy przyznając im odpowiednio 4 i 3 gwiazdki.

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem Analiz Online:

Amundi Stabilnego Wzrostu 4*- Amundi Stabilnego Wzrostu w ratingu Analiz Online

Amundi Płynnościowy 3* - Amundi Płynnościowy w ratingu Analiz Online

Ogłoszenie o zmianie statutu

15 Kwiecień 2016

Ogłoszenie o zmianie statutu

2 Sierpień 2016

Subfundusze Amundi wysoko w styczniowym rankingu Pulsu Biznesu

4 Luty 2015

Subfundusze Amundi Obligacji, Amundi Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Zrównoważony z miesięcznymi stopami zwrotu odpowiednio 2,8%, 2,3% i 2,2% znalazły się wśród pięciu funduszy z najwyższą stopą zwrotu w swoich grupach porównawczych, wg styczniowego rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Fundusze zagrały do jednej bramki” Jagoda Fryc, 4.02.2015, stopy zwrotu za okres 30.12.2014 – 31.01.2015

Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Amundi Płynnościowy z najwyższą oceną w rankingu Analiz Online!

6 Lipiec 2016

W czerwcowym rankingu Analiz Online subfundusz Amundi Płynnościowy w horyzoncie 12 miesięcy otrzymał najwyższą notę 5a.

Czytaj więcej

Brexit - komentarz Grupy Amundi, 24.06.2016

24 Czerwiec 2016

Promocja 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa Amundi Płynnościowego

18 Kwiecień 2016

Od 18 kwietnia br. w placówkach Credit Agricole Bank Polska dostępna jest promocja 0 zł opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowego oraz 0 zł opłaty za zamianę na jednostki uczestnictwa Amundi Płynnościowego.

Promocja potrwa do 31 grudnia br.

Asystent inwestycyjny

5 Kwiecień 2016

 

WYPRÓBUJ ASYSTENTA INWESTYCYJNEGO - nowe narzędzie, które ułatwi Ci podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Ogłoszenie o błędnej wycenie

11 Grudzień 2015

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

4 Listopad 2015

2015-11-04 Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu

1 Wrzesień 2015

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2015

1 Wrzesień 2015

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi sprawozdaniami finansowymi Amundi Parasolowego FIO za I półrocze 2015 roku.

Sprawozdania dostępne są pod linkiem: http://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty.

Sytuacja w Grecji - komentarz Grupy Amundi, 6.07.2015

8 Lipiec 2015

Grecja_6 lipca PDF | 336,46 kB

Komentarz eksperta: Rynek papierów dłużnych

26 Czerwiec 2015

Komentarz eksperta: Kurs franka najwyższy w historii

19 Styczeń 2015

15 stycznia br. Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia polityki utrzymywania stałego kursu franka w stosunku do euro. Polityka ta była prowadzona od 2011 roku i miała na celu powstrzymanie umacniania się franka.

Decyzja ta spowodowała gwałtowne umocnienie się franka w stosunku do większości walut, w tym do złotego. Kurs CHF/PLN wzrósł z poziomu 3,54 PLN do powyżej 4,20 PLN, choć przejściowo zbliżał się nawet do 5 PLN. Oczywiście taki ruch waluty spowodował obawy o kredytobiorców, którzy są zadłużeni we franku. To natomiast pociągnęło za sobą silną przecenę sektora bankowego na warszawskiej giełdzie.

Zgodnie z danymi KNF wielkość portfela kredytowego denominowanego we franku to 131 mld złotych w listopadzie 2014 r. Po skokowym umocnieniu franka, wartość tego portfela wzrosła powyżej 165 mld złotych. Nie spowoduje to gwałtownego obniżenia wskaźnika wypłacalności banków.

Kredytobiorcy będą musieli spłacać wyższe raty, zatem przełoży się to zapewne na nieco wyższy wskaźnik niespłaconych kredytów, jednak dla banków nie jest to zagrożenie, które spowodowałoby utratę stabilności całego sektora finansowego. Z punktu widzenia kredytobiorców wyższe raty spowodują obniżenie konsumpcji, jednak impuls ten nie powinien według szacunków analityków przekraczać  
(-) 0,2% - 0,3%.

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmianie statutu

19 Październik 2015

Komentarz eksperta: Decyzja RPP w grudniu 2014

5 Grudzień 2014

Na posiedzeniu zakończonym 3. grudnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostała na poziomie 2% i było to zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Inwestorzy z większym zainteresowaniem czekali na konferencję prasową po posiedzeniu, na której mogły pojawić się informacje na temat przyszłej polityki RPP. Prezes Belka stwierdził, że od ostatniego posiedzenia „nieznacznie poprawiły się perspektywy polskiej gospodarki”. Równocześnie podkreślił, że Rada będzie w najbliższym czasie największą wagę przykładała do dynamiki wzrostu gospodarczego. Dalsze obniżki stóp procentowych są możliwe w przypadku osłabienia aktywności gospodarczej. W tym kontekście prawdopodobieństwo obniżki stóp na najbliższych posiedzeniach zmalało, zwłaszcza, że RPP uważa, że przyczyny deflacji w Polsce w znacznym stopniu mają przyczyny, na które polityka pieniężna nie ma wpływu.

Subfundusze Amundi w czołówce lipcowego rankingu Pulsu Biznesu

11 Sierpień 2015

Subfundusz Amundi Obligacji z miesięczną stopą zwrotu 1,9% uzyskał najlepszy wynik w swojej grupie porównawczej, a subfundusze Amundi Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Zrównoważony, które zyskały w skali miesiąca odpowiednio 1,3% i 0,8%, znalazły się wśród pięciu funduszy z najwyższą stopą zwrotu w swoich grupach porównawczych w lipcowym rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Polskie akcje i obligacje w końcu dały zarobić” Jagoda Fryc, 5.08.2015, stopy zwrotu za okres 30.06.2015 – 31.07.2015

Komentarz eksperta: Duże zróżnicowanie opinii wśród członków RPP

1 Grudzień 2014

Poznaliśmy opis dyskusji, która odbyła się w czasie listopadowego posiedzenia RPP. Odmienne postrzeganie obecnej sytuacji gospodarczej przez poszczególnych członków Rady najlepiej obrazują wyniki głosowań, które przeprowadzono w trakcie posiedzenia. Głosowano obniżki o 100 pb, 50 pb oraz 25 pb. Żadna z tych propozycji nie uzyskała jednak większości. Część Rady opowiedziała się za obniżkami, które powinny wspierać gospodarkę, przy braku groźby inflacji. Pozostali Członkowie twierdzili, że wzrost gospodarczy jest wystarczający i nie ma potrzeby dalszego luzowania polityki monetarnej, a Rada powinna sobie zostawić narzędzia do interweniowania w przypadku pojawienia się w gospodarce dodatkowych zagrożeń. Dla kolejnych obniżek kluczowe będzie jednak stanowisko Elżbiety Chojnej-Duch, która dotychczas należała do obozu „gołębi”, a na ostatnim posiedzeniu powstrzymała się od głosowania za obniżką.

Ogłoszenie o błędnej wycenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcyjnego, wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

19 Listopad 2014

Ogłoszenie o błędnej wycenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcyjnego, wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ogłoszenie PDF | 114,79 kB

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek

12 Listopad 2014

2014-11-12 Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Aktualizacja Prospektu informacyjnego

21 Lipiec 2016

Od 16.07 br. zaczęła obowiązywać zaktualizowana wersja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek

5 Listopad 2014

 

2014-11-05 Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu

28 Czerwiec 2016

Komentarz eksperta: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie!

23 Wrzesień 2014

 

Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie!

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 1,7% w ujęciu rok do roku. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1,3%. Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na wynik sprzedaży był niski popyt na samochody (w sierpniu -5,9% r/r). Pozostałe kategorie pozostaly na stabilnym poziomie, co pozwoliło na wzrost sprzedaży. Dane te jednak wskazują na umiarkowany popyt konsumencki, co powinno wspierać decyzję RPP o obniżce stóp procentowych już w październiku.

2. wystąpienie eksperta Amundi w „Milionie w portfelu”

13 Maj 2016

Wirtualny portfel eksperta Amundi zyskał blisko 2% w 2 miesiące – zobacz wystąpienie:  http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-9-05,642327.html 

Komentarz eksperta: Europejski Bank Centralny zapowiada skupu aktywów

10 Wrzesień 2014

 

Europejski Bank Centralny zdecydował o obniżce wszystkich trzech głównych stóp procentowych o 10 punktów bazowych. Po tej decyzji stopa kredytu refinansowego znalazła się na poziomie 0,05%, stopa depozytowa na poziomie -0,20%, a stopa pożyczkowa na poziomie 0,30%. Już ta informacja dla części inwestorów była zaskoczeniem. Prawdziwe „trzęsienie ziemi” wywoła jednak konferencja Prezesa ECB, podczas której Mario Draghi zapowiedział, że Bank Centralny jest gotów do rozpoczęcia jeszcze w tym roku programu QE (Quantitative Easing), czyli skupu aktywów z rynku wtórnego, by zapobiegać utrzymywaniu się niskiej inflacji przez zbyt długi czas. Ta wypowiedź spowodowała, że euro osłabiło się w stosunku do dolara o prawie 1,5%, a europejskie indeksy giełdowe zanotowały silne wzrosty.

Komentarz eksperta: Nowe sankcje wobec Rosji

15 Wrzesień 2014

 

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Efektem jest zwiększenie niepewności na rynkach, można bowiem oczekiwać negatywnej reakcji odwetowej ze strony Rosji.

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Poprzednie sankcje zostały wprowadzone w sierpniu tego roku i dotyczyły: zakazu sprzedaży do Rosji broni, ograniczenia możliwości dokonywania transakcji papierami wartościowymi o terminie zapadalności powyżej 90 dni, zakazu sprzedaży urządzeń do wydobycia ropy oraz zakazu wjazdu na teren UE osób uznanych za współwinne sytuacji na Ukrainie.
Nowo wprowadzone sankcje dotyczą natomiast: dodania do listy osób objętych zakazem wjazdu na teren UE kolejnych nazwisk, ograniczenia dostępu do europejskich rynków kapitałowych dla rosyjskich koncernów naftowych: Rosnieft, Transnieft i Gazprom Nieft, natomiast firmy europejskie nie będą mogły współpracować z Rosją przy wydobyciu ropy ze złóż arktycznych.

Decyzja ta jest podyktowana dalszą obecnością na Ukrainie wojsk rosyjskich, pomimo że od 5 września obowiązuje zawieszenie broni między ukraińskimi siłami rządowymi i separatystami. Efektem kolejnych sankcji jest zwiększenie niepewności na rynkach, można bowiem oczekiwać negatywnej reakcji odwetowej ze strony Rosji. Dodatkowo, pojawia się pytanie czy w obliczu nowych sankcji separatyści nie zerwą zawieszenia broni. Spodziewamy się, że nerwowe oczekiwanie utrzyma się w ciągu najbliższych dni. 

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

5 Listopad 2015

2015-11-05 Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Komentarz eksperta: Czy bać się tego spadku?

19 Sierpień 2014

Czy bać się tego spadku?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu spadły o 0,2% w ujęciu rocznym i był to odczyt zgodny z oczekiwaniami analityków. W Polsce po raz pierwszy od ‘89 roku mamy do czynienia z deflacją.

Głównym czynnikiem wpływającym na spadek cen są niskie ceny żywności, a zwłaszcza warzyw i owoców. Ze względu na sankcje wprowadzone przez Rosję na import żywności, trudno oczekiwać wzrostu jej cen w najbliższym czasie. Jednak ogólna poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce powinna w kolejnych miesiącach przekładać się na stopniowy wzrost cen towarów i usług, co natomiast powinno sprawić, że deflacja będzie zjawiskiem przejściowym.

Wyjątkowo niskie ceny owoców i warzyw mogą natomiast w bieżącym roku stanowić niską bazę dla przyszłorocznej inflacji, co w przypadku słabszego urodzaju w ogrodnictwie i sadownictwie może przełożyć się na przyszłoroczny szybszy od spodziewanego wzrost inflacji.

Subfundusze Amundi na podium w rankingu Pulsu Biznesu

15 Lipiec 2014

Subfundusze Amundi Obligacji i Amundi Zrównoważony z miesięcznymi stopami zwrotu odpowiednio 1,6% i 0,2% zajęły drugie miejsca w swoich grupach porównawczych w czerwcowym rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Flauta na rynku nie sprzyjała funduszom” Jagoda Fryc, 8.07.2014, stopy zwrotu za okres 31.05.2014 – 30.06.2014

 

Amundi Polska TFI rozpoczyna działalność

4 Luty 2014

4 lutego 2014 roku Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego - Amundi Parasolowy FIO.

Amundi Polska TFI S.A. jest częścią grupy Amundi - największej w Europie i dziewiątej na świecie1 francuskiej firmy zarządzającej aktywami, która należy w 75 proc. do Crédit Agricole oraz w 25 proc. do Société Générale. Aktualnie grupa Amundi zarządza aktywami o wartości ponad 750 mld euro2.

W zarządzie Amundi Polska TFI S.A. oprócz Eric’a Bramoullé - Prezesa Zarządu, zasiadają: Ludmiła Falak-Cyniak, która objęła również stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego, Kazimierz Fedak odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz Julien Bernard, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Rozpoczęcie działalności przez Amundi Polska TFI S.A. to wyraz zaangażowania grupy Amundi  w budowanie w Polsce trwałych i stabilnych relacji zarówno z klientami, jak i z partnerami. Polska jest rynkiem o dużym potencjale wzrostu, a jednocześnie liderem w zarządzaniu aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą ambicją jest odegranie znaczącej roli na tym rynku. - mówi Eric Bramoullé.

Rolą Amundi jako lidera w dziedzinie zarządzania aktywami jest przyczynianie się do finansowania gospodarki poprzez inwestowanie w polskie firmy. - dodaje Ludmiła Falak-Cyniak.

Amundi Polska TFI S.A. będzie działać na podstawie polskich przepisów prawa i pozostanie pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych (KNF).

Źródło: IPE „Top 400 global asset managers active in the European marketplace” – raport opublikowany w czerwcu 2013, dane na grudzień 2012

Dane na 30 września 2013

Dołącz do Zespołu Amundi Polska TFI!

2 Czerwiec 2014

Jesteśmy częścią grupy Amundi – największej w Europie firmy zarządzającej aktywami. Dołącz do naszego Zespołu. Sprawdź, kogo szukamy!

Kariera w Amundi Polska TFI >>