Ogłoszenia

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

22 września 2018

Pulikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 22 września 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 22 czerwca 2018 r., publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Tekst jednolity statutu:

Statut PDF | 772,01 kB

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

11 września 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

11 września 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

30 lipca 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

30 lipca 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Publikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

30 lipca 2018

Pulikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 30 lipca 2018 r. zmian statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Tekst jednolity statutu:

Statut PDF | 1,04 MB

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

30 lipca 2018

Pulikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 30 lipca 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Tekst jednolity statutu:

Statut PDF | 1,10 MB

Publikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

16 lipca 2018

Pulikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2018 r. zmian statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Tekst jednolity statutu:

Statut PDF | 726,19 kB

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

16 lipca 2018

Pulikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Tekst jednolity statutu:

Statut PDF | 639,66 kB

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

26 czerwca 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w Zarządzie Towarzystwa oraz zmianami w zakresie innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, związanymi z połączeniem niektórych subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

26 czerwca 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w Zarządzie Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nowa oferta Amundi Parasolowego FIO (infografika)

26 czerwca 2018

Z przyjemnością informujemy, że na stronie www.amundi.pl w zakładce „Pobierz dokumenty” dostępna jest aktualna Infografika, poświęcona nowej ofercie Amundi Parasolowego FIO.

Jeśli zastanawiasz się, czym różni się skład portfela lub jaka jest oczekiwana stopa zwrotu poszczególnych subfunduszy po zmianach, zachęcamy do zapoznania się właśnie z tym materiałem. Znajdziesz w nim wiele innych cennych informacji!

Komunikat dotyczący połączenia subfunduszy Amundi Parasolowego FIO

25 czerwca 2018

Informacja o połączeniu w dniu 22 czerwca 2018 r. subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

22 czerwca 2018

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z zakończeniem procesu połączenia:

  1. subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Umiarkowany jako subfunduszem przejmującym oraz,
  2. subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamicznym 1 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny jako subfunduszem przejmującym,

wydzielonych w ramach Funduszu.

Pulikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

22 czerwca 2018

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 22 czerwca 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Statut:

Statut PDF | 768,38 kB

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

4 stycznia 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy („Rozporządzenie”).

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

Warszawa, dn. 2 marca 2018 r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z powołaniem w dniu 1 marca 2018r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spyridona Kritikopoulosa.

Amundi Silver Age FIZ - ważny komunikat

24 kwietnia 2018

Informacje dotyczące Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie są przeznaczone do publicznej wiadomości. Z uwagi na trwające prace modernizacyjne nad nową stroną z ograniczonym dostępem, Uczestników chcących zapoznać się z dokumentami Funduszu prosimy o przesłanie wiadomości na adres: obslugaklienta@amundi.com

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

11 maja 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z powołaniem w dniu 8 maja 2018r. do Zarządu Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wojciecha Potyry oraz zmianą nazw innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

30 maja 2018

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,

2)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1,

3)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany,

4)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,

5)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2,

6)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,

7)    Amundi Subfundusz Płynnościowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi materiałami:

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/Amundi-Parasolowy-FIO

Promocja 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa Amundi Płynnościowego - ważna informacja

1 czerwca 2018

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ważną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa Amundi Płynnościowego.

Spiros Kritikopoulos nowym Prezesem Amundi Polska TFI S.A.

1 marca 2018

Informujemy, że 1 marca br. Spiros Kritikopoulos, który przez ostatnie lata nadzorował działalność Amundi w Grecji i pełnił funkcję prezesa zarządu Amundi Hellas, objął stanowisko prezesa zarządu Amundi Polska TFI S.A., zastępując Gabriele Tavazzaniego, który złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji.

Promocja 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa Amundi Płynnościowego

12 marca 2018

Od 12 marca 2018 r. w placówkach Credit Agricole Bank Polska trwa promocja 0 zł opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowego. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

 

Zobacz ogłoszenie o zasadach promocji:


Amundi Płynnościowy - zmiana opłaty za zarządzanie

1 czerwca 2018

Informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. opłata za zarządzanie subfunduszem Amundi Płynnościowym wynosi 0,5%.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

4 stycznia 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z zmianami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy („Rozporządzenie”).

RODO - ważny komunikat

25 maja 2018

W związku z wejściem w życie postanowień zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. i obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO, Amundi Polska TFI S.A. przekazuje do wiadomości Klientów bardzo ważne ogłoszenie.

Zobacz ogłoszenie:

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

30 maja 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673 z późn. zm.), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja KIID

19 lutego 2018

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) ING BSK Indeks WIG 20;

2) ING BSK Indeks MSCI EMU;

3) ING BSK Indeks S&P 500;

 

Zmiany polegają na aktualizacji rocznych stóp zwrotu subfunduszy.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/ING-BSK-Fundusze-Indeksowe-SFIO

Nowa oferta Amundi Parasolowego FIO (infografika)

29 marca 2018

Z przyjemnością informujemy, że na stronie www.amundi.pl w zakładce „Pobierz dokumenty” dostępny jest nowy materiał marketingowy - Infografika, poświęcona nowej ofercie Amundi Parasolowego FIO.

Jeśli zastanawiasz się, czym różni się skład portfela lub jaka jest oczekiwana stopa zwrotu poszczególnych subfunduszy po zmianach, zachęcamy do zapoznania się właśnie z tym materiałem. Znajdziesz w nim wiele innych cennych informacji!

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

11 maja 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z powołaniem w dniu 8 maja 2018r. do Zarządu Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wojciecha Potyry.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

2 stycznia 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze:

1)     zmianami Statutu Funduszu ogłoszonymi dnia 2 października 2017 r., które weszły w życie dnia 2 stycznia 2018 r.

Zmiany dotyczą 6 z 7 subfunduszy Funduszu i obejmują: nazwy subfunduszy, politykę inwestycyjną, i wysokość opłat za zarządzanie, w tym zmiany w zakresie wyników wzorcowych służących do ustalenia wynagrodzenia zmiennego z tytułu zarządzania Funduszem.

W zakresie nazw subfunduszy dokonuje się następujących zmian:

Amundi Obligacji zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Amundi Globalnych Perspektyw zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Amundi Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1

Amundi Zrównoważony zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Amundi Akcyjny zmienia nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1

2)     zmianami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

Warszawa, dn. 2 marca 2018 r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z powołaniem w dniu 1 marca 2018r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spyridona Kritikopoulosa.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy Amundi Parasolowego FIO

11 maja 2018

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zobacz ogłoszenie o zmianach:

 

Zobacz statut funduszu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanymi dla Klientów informacjami na temat zmian w statucie funduszu:

Komentarz inwestycyjny Amundi

9 lutego 2018

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem inwestycyjnym Amundi: Wyprzedaż na rynkach zwiastuje konieczność większej dywersyfikacji.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

19 lutego 2018

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,

2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1,

3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany,

4) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,

5) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2,

6) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,

7) Amundi Subfundusz Płynnościowy.

 

Zmiany polegają na aktualizacji rocznych stóp zwrotu subfunduszy.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/Amundi-Parasolowy-FIO

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

2 stycznia 2018

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,

2)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1,

3)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany,

4)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,

5)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2,

6)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,

7)    Amundi Subfundusz Płynnościowy.

 

Zmiany obejmują: nazwy subfunduszy, politykę inwestycyjną i zmiany w zakresie wyników wzorcowych służących do ustalenia wynagrodzenia zmiennego z tytułu zarządzania Funduszem. 

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/Amundi-Parasolowy-FIO

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

30 maja 2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673 z późn. zm.), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

2 stycznia 2018

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 2 stycznia 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych dnia 2 października 2017 r., publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zmiany dotyczą 6 z 7 subfunduszy Funduszu i obejmują:nazwy subfunduszy, politykę inwestycyjną, i wysokość opłat za zarządzanie, w tym zmiany w zakresie wyników wzorcowych służących do ustalenia wynagrodzenia zmiennego z tytułu zarządzania Funduszem.

W zakresie nazw subfunduszy dokonuje się następujących zmian:

Amundi Obligacji zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Amundi Globalnych Perspektyw zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Amundi Stabilnego Wzrostu zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1

Amundi Zrównoważony zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Amundi Akcyjny zmieni nazwę na Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 r. 

 

Zobacz statut funduszu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego


ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja KIID

30 maja 2018

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    ING BSK Indeks WIG 20,

2)    ING BSK Indeks MSCI EMU,

3)    ING BSK Indeks S&P 500.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi materiałami:

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/ING-BSK-Fundusze-Indeksowe-SFIO

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

6 grudnia 2017 

Aktualizacja Prospektu InformacyjnegoING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

23 października 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, zatrudnieniem nowej osoby zarządzającej Funduszem, jak również aktualizacją danych teleadresowych podmiotów obsługujących Fundusz, tj. Agenta Transferowego, i podmiotu któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

 

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

6 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

1 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz zmianą w składzie osób zarządzających Funduszem.

Ogłoszenie o zmianie statutu Amundi Parasolowego FIO

2 października 2017

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

1 grudnia 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz zmianą w składzie osób zarządzających Funduszem.

Notowania z 3 listopada 2017 r.

6 listopada 2017

Notowania Amundi Parasolowego FIO z 3 listopada 2017 r.

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 3 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem:  http://sti.amundi.pl/amundi/notowania.html

 

Amundi Akcyjny                                                    111,68 PLN

Amundi Obligacji                                                  106,61 PLN

Amundi Płynnościowy                                          106,81 PLN

Amundi Stabilnego Wzrostu                                 109,35 PLN

Amundi Zrównoważony                                        108,42 PLN

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek               124,51 PLN

Amundi Globalnych Perspektyw                           106,96 PLN

Notowania ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO z 7 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 7 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_sfio.html

 

ING BSK Indeks WIG 20                                              125,52 PLN

ING BSK Indeks MSCI EMU                                         114,88 PLN

ING BSK Indeks S&P 500                                            121,84 PLN

Ważne zmiany w ofercie Amundi Parasolowego FIO

5 grudnia 2017

Zapoznaj się z bardzo ważnymi zmianami w ofercie Amundi Parasolowego FIO!

Przeczytaj ogłoszenie i zobacz statut:  https://www.amundi.pl/Ogloszenia#18387

Zapoznaj się z materiałem o zmianach:

Notowania Amundi Parasolowego FIO z 6 listopada 2017 r.

7 listopada 2017

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 6 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania.html

 

Amundi Akcyjny                                                         112,12 PLN

Amundi Obligacji                                                       106,65 PLN

Amundi Płynnościowy                                               106,83 PLN

Amundi Stabilnego Wzrostu                                      109,43 PLN

Amundi Zrównoważony                                             108,65 PLN

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek                     124,24 PLN

Amundi Globalnych Perspektyw                                107,02 PLN

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

23 października 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, zatrudnieniem nowej osoby zarządzającej Funduszem, jak również aktualizacją danych teleadresowych podmiotów obsługujących Fundusz, tj. Agenta Transferowego, i podmiotu któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

 

Wyniki i działalność Grupy Amundi w I połowie 2017 roku

7 sierpnia 2017

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym przygotowanym przez Grupę Amundi, dotyczącym wyników i działalności w I połowie 2017 roku (komunikat w języku angielskim).

Notowania z 6 listopada 2017 r.

6 listopada 2017 r. 

Notowania ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO z 6 listopada 2017 r.

Z przyczyn technicznych notowania subfunduszy z 6 listopada 2017 r. zostały opublikowane przez Towarzystwo w formie ogłoszenia oraz pod adresem: http://sti.amundi.pl/amundi/notowania_sfio.html

 

ING BSK Indeks WIG 20                           124,51 PLN

ING BSK Indeks MSCI EMU                     115,02 PLN

ING BSK Indeks S&P 500                         121,68 PLN

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

31 maja 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja Prospektu informacyjnego

31 maja 2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w przywołanej wyżej normie prawnej, obejmującego wymóg corocznej aktualizacji danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja KIID

31 maja 2017

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    ING BSK Indeks WIG 20,

2)    ING BSK Indeks MSCI EMU,

3)    ING BSK Indeks S&P 500.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/ING-BSK-Fundusze-Indeksowe-SFIO

Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

31 maja 2017

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)    Amundi Subfundusz Akcyjny,

2)    Amundi Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,

3)    Amundi Subfundusz Obligacji,

4)    Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

5)    Amundi Subfundusz Zrównoważony,

6)    Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw,

7)    Amundi Subfundusz Płynnościowy.

 

https://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty/Amundi-Parasolowy-FIO

Ogłoszenie o zmianie statutu

31 maja 2017

Publikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 31 maja 2017 r. zmian statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 31 maja 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 31 maja 2017 r.

 

Zobacz statut funduszu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusze Amundi Polska w ofercie Deutsche Bank Polska

28 kwietnia 2017

Od 13 kwietnia br. w ofercie Deutsche Bank Polska dostepne są subfundusze Amundi Polska TFI S.A.

W ramach oferty Klienci mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa siedmiu subfunduszy: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek, Amundi Akcyjny, Amundi Zrównoważony, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Obligacji oraz Amundi Płynnościowy.

Jednostki Uczestnictwa można nabyć w placówkach Banku lub za pośrednictwem platformy internetowej dbnavi.

Ustawa CRS - ważna informacja

9 maja 2017 

Informujemy, że od 1 maja br. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne są zobowiązane do określania rezydencji podatkowej swoich klientów. Jest to wymagane na podstawie tzw. Ustawy CRS, czyli Ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  (Dz. U. z 2017 r., poz. 648), mówiącej o konieczności przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących rejestrów funduszy inwestycyjnych należących do osób o rezydencji podatkowej innej niż polska.
Celem Ustawy CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

 W związku z powyższym, od 1 maja 2017 r. przy otwieraniu rejestru uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej (zgodnie z Ustawą CRS).   

Nie przegap promocji!

Od 1 stycznia 2017 roku w placówkach Credit Agricole Bank Polska obowiązuje promocja 0 zł opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowego.

Zobacz ogłoszenie o zasadach promocji:

Amundi kupuje Pioneer Investments

Amundi, największa w Europie firma zarządzająca aktywami przejmuje Pioneer Investments od włoskiego banku UniCredit. Transakcja nie obejmuje polskich aktywów Pioneera. 

Zakup Pioneer Investments zdecydowanie umocni pozycję Amundi na światowym rynku - z aktywami o wartości 1.276 mld euro grupa zajmie ósmą pozycję na liście największych firm zarządzających aktywami.

Czytaj więcej:

  http://about.amundi.com/Pages/Articles/Actualites/2016/Project-of-acquisition-of-Pioneer-Investments

FATCA - pobierz formularz

18 Listopad 2016

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie odpowiedniego formularza:

 

Dodatkowe informacje dla Klientów instytucjonalnych:

 

Wypełniony formularz prosimy podpisać, w obecności pracownika właściwego Dystrybutora, który odbierze od Państwa podpisane oświadczenie.

FATCA - bardzo ważny komunikat

10 Listopad 2016

Przypominamy o obowiązku złozenia oświadczenia o statusie FATCA do 1 grudnia 2016

 

Przeczytaj komunikat:

Ogłoszenie o zmianie statutu

31 Październik 2016

„Kapitalny Duet” w eurobanku – połączenie lokaty i inwestycji w wybrane fundusze Amundi

15 Marzec 2016

15 marca 2016 r. oferta eurobanku została poszerzona o Lokatę z Funduszem „Kapitalny Duet”, w ramach której można nabyć jednostki wybranych subfunduszy Amundi bez pobrania opłaty manipulacyjnej oraz założyć lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu 5% w skali roku.

 

Czytaj więcej

Sytuacja w Grecji – komentarz Grupy Amundi, 29.06.2015

30 Czerwiec 2015

Komentarz Eksperta: Komentarz specjalny dotyczący sesji GPW z 24 sierpnia 2015

25 Sierpień 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

23 Grudzień 2015

Subfundusze Amundi wysoko w styczniowym rankingu Pulsu Biznesu

4 Luty 2015

Subfundusze Amundi Obligacji, Amundi Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Zrównoważony z miesięcznymi stopami zwrotu odpowiednio 2,8%, 2,3% i 2,2% znalazły się wśród pięciu funduszy z najwyższą stopą zwrotu w swoich grupach porównawczych, wg styczniowego rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Fundusze zagrały do jednej bramki” Jagoda Fryc, 4.02.2015, stopy zwrotu za okres 30.12.2014 – 31.01.2015

Sytuacja w Grecji – komentarz Grupy Amundi, 30.06.2015

1 Lipiec 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

30 Listopad 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

28 Wrzesień 2016

Ogłoszenie o zmianie statutu

26 Czerwiec 2015

Komentarz eksperta: Polityka czy fundamenty, co zwycięży na naszym rynku?

24 Lipiec 2015

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem eksperta Amundi opublikowanym w portalu Analizy Online.

Zobacz komentarz

Gabriele Tavazzani nowym prezesem Amundi Polska TFI

10 Luty 2015

9 lutego br. Gabriele Tavazzani, który przez ostatnie lata sprawował funkcje dyrektora ds. sprzedaży i marketingu oraz zastępcy dyrektora generalnego w spółce Amundi SGR we Włoszech, objął stanowisko prezesa zarządu Amundi Polska TFI S.A., zastępując Eric’a Bramoullé, który podejmie nowe wyzwania w ramach Grupy Amundi.

Ekspert Amundi uczestnikiem programu „Milion w portfelu”

8 Marzec 2016

Zobacz wystąpienie eksperta Amundi w programie „Milion w portfelu”: http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-02-03,624086.html

Amundi Płynnościowy z najwyższą oceną w rankingu Analiz Online!

6 Lipiec 2016

W czerwcowym rankingu Analiz Online subfundusz Amundi Płynnościowy w horyzoncie 12 miesięcy otrzymał najwyższą notę 5a.

Czytaj więcej

Amundi Globalnych Perspektyw w ofercie CABP

8 Luty 2016

Od 8 lutego br. w placówkach Credti Agricole Bank Polska dostępny jest subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw, teraz bez opłaty manipulacyjnej.

Czytaj więcej

Brexit - komentarz Grupy Amundi, 24.06.2016

24 Czerwiec 2016

Komentarz Eksperta: Brexit, a polska gospodarka

27 Czerwiec 2016

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem eksperta Amundi opublikowanym w portalu Analizy Online.

Zobacz komentarz

Ogłoszenie o zmianie statutu

2 Sierpień 2016

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw

7 Styczeń 2016

2016-01-07  Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Globalnych Perspektyw w ofercie eurobanku

15 Luty 2016

Od 15 lutego br. w placówkach eurobanku dostępny jest subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie statutu

15 Kwiecień 2016

Promocja 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa Amundi Płynnościowego

18 Kwiecień 2016

Od 18 kwietnia br. w placówkach Credit Agricole Bank Polska dostępna jest promocja 0 zł opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowego oraz 0 zł opłaty za zamianę na jednostki uczestnictwa Amundi Płynnościowego.

Promocja potrwa do 31 grudnia br.

Ogłoszenie o zmianie statutu

2 Grudzień 2015

Oferta specjalna

15 Luty 2016

Od 15 lutego br. dostępna jest oferta specjalna dla pracowników grupy kapitałowej Credit Agricole Polska S.A.

 

Informacja dotycząca FATCA

8 Marzec 2016

Asystent inwestycyjny

5 Kwiecień 2016

 

WYPRÓBUJ ASYSTENTA INWESTYCYJNEGO - nowe narzędzie, które ułatwi Ci podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek w ofercie Credit Agricole Bank Polska

21 Wrzesień 2015

Od 21 września br. w placówkach Credit Agricole Bank Polska dostępny jest subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek.

Sprawdź szczegóły

Amundi Stabilnego Wzrostu i Amundi Płynnościowy w ratingu Analiz Online!

27 Październik 2015

Zespół Analiz Online wyróżnił subfundusze Amundi Stabilnego Wzrostu i Amundi Płynnościowy przyznając im odpowiednio 4 i 3 gwiazdki.

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem Analiz Online:

Amundi Stabilnego Wzrostu 4*- Amundi Stabilnego Wzrostu w ratingu Analiz Online

Amundi Płynnościowy 3* - Amundi Płynnościowy w ratingu Analiz Online

Ogłoszenie o błędnej wycenie

11 Grudzień 2015

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw

8 Styczeń 2016

2016-01-08  Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ostrzeżenie przed próbami oszustwa!

26 Maj 2015

Komunikat Grupy Amundi

Inwestorzy i potencjalni klienci stają się częstym celem prób oszustwa, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu.

Oszustwa mogą przybierać różne formy: propozycje inwestycji, emaile z załącznikami i/lub linkami do stron internetowych lub prośby o poufne informacje, takie jak kody dostępu czy numer rachunku bankowego w celu uzyskania pieniędzy.

Grupa Amundi zidentyfikowała ostatnio kilka pism o fałszywym charakterze.

Pisma te, z elementami szaty graficznej Amundi (logo, adres pocztowy), adresowane były do osób trzecich i z reguły wysyłano je z adresu mailowego „amundi@contactoffice.fr”.

W większości przypadków informowały o bogatej niemieckiej rodzinie, która zgodziła się udostępnić kilkumilionowy budżet internautom, którzy się do niej zgłoszą.

Firma Amundi jest w nich przedstawiona jako „Kontakt Finansowy”. Wśród podanych informacji dotyczących Amundi, niektóre są całkowicie nieprawdziwe, jak na przykład call center, którego numer kierunkowy rozpoczyna się od 0014 lub +14.

Amundi informuje, że jest to oszustwo zawierające całkowicie mylne i bezzasadne informacje.

Amundi zaleca nieuwzględnianie i nieodpowiadanie na tego typu zgłoszenia. Jeśli otrzymali Państwo taką informację lub zgłoszenie, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Grupy Amundi: http://about.amundi.com w rubryce „Need information about the group”.

Dla przypomnienia:

- Amundi nigdy nie prosi o podanie poufnych informacji (kodu dostępu, numeru karty kredytowej, salda na rachunku bankowym itp.) w korespondencji pocztowej lub elektronicznej.

- Nigdy nie należy klikać w linki ani otwierać załączników w e-mailach niewiadomego pochodzenia.

Aktualizacja Prospektu informacyjnego

12 Październik 2015

12 października br. zaczęła obowiązywać zaktualizowana wersja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO.

Prospekt dostępny jest pod linkiem: http://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

4 Listopad 2015

2015-11-04 Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi w eurobanku - sprawdź nasze nowości!

10 Marzec 2015

Od 4 marca br. w placówkach eurobanku dostępne są 2 nowe produkty: subfundusz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Kapitalna Para - połączenie tradycyjnej lokaty i inwestycji w wybrane subfundusze Amundi, teraz bez opłaty manipulacyjnej*.

*Regulamin promocji lokaty z funduszem „Kapitalna Para” jest dostępny w placówkach eurobanku oraz pod linkiem: http://www.eurobank.pl/files/docs/Regulamin_promocji_Lokata_z_funduszem_Kapitalna-para_04-03.pdf.

Zmiana wynagrodzenia za zarządzanie w Amundi Obligacji

1 Lipiec 2015

Od 1 lipca 2015 r. zmienia się wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem Amundi Obligacji. Obecnie obowiązujące wynagrodzenie wynosi 1,20%. Opłata zmienna pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie statutu

1 Wrzesień 2015

Sprawozdania finansowe za I półrocze 2015

1 Wrzesień 2015

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi sprawozdaniami finansowymi Amundi Parasolowego FIO za I półrocze 2015 roku.

Sprawozdania dostępne są pod linkiem: http://www.amundi.pl/Pobierz-dokumenty.

Sytuacja w Grecji - komentarz Grupy Amundi, 6.07.2015

8 Lipiec 2015

Grecja_6 lipca PDF | 336,46 kB

Komentarz Eksperta: Brexit. Co dalej?

11 Lipiec 2016

Zobacz komentarz Eksperta: Brexit. Co dalej?

Komentarz eksperta: Rynek papierów dłużnych

26 Czerwiec 2015

Ogłoszenie o zmianie statutu

23 Luty 2016

Komentarz eksperta: Kurs franka najwyższy w historii

19 Styczeń 2015

15 stycznia br. Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia polityki utrzymywania stałego kursu franka w stosunku do euro. Polityka ta była prowadzona od 2011 roku i miała na celu powstrzymanie umacniania się franka.

Decyzja ta spowodowała gwałtowne umocnienie się franka w stosunku do większości walut, w tym do złotego. Kurs CHF/PLN wzrósł z poziomu 3,54 PLN do powyżej 4,20 PLN, choć przejściowo zbliżał się nawet do 5 PLN. Oczywiście taki ruch waluty spowodował obawy o kredytobiorców, którzy są zadłużeni we franku. To natomiast pociągnęło za sobą silną przecenę sektora bankowego na warszawskiej giełdzie.

Zgodnie z danymi KNF wielkość portfela kredytowego denominowanego we franku to 131 mld złotych w listopadzie 2014 r. Po skokowym umocnieniu franka, wartość tego portfela wzrosła powyżej 165 mld złotych. Nie spowoduje to gwałtownego obniżenia wskaźnika wypłacalności banków.

Kredytobiorcy będą musieli spłacać wyższe raty, zatem przełoży się to zapewne na nieco wyższy wskaźnik niespłaconych kredytów, jednak dla banków nie jest to zagrożenie, które spowodowałoby utratę stabilności całego sektora finansowego. Z punktu widzenia kredytobiorców wyższe raty spowodują obniżenie konsumpcji, jednak impuls ten nie powinien według szacunków analityków przekraczać  
(-) 0,2% - 0,3%.

Ogłoszenie o zmianie statutu

19 Październik 2015

Komentarz eksperta: Decyzja RPP w grudniu 2014

5 Grudzień 2014

Na posiedzeniu zakończonym 3. grudnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostała na poziomie 2% i było to zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Inwestorzy z większym zainteresowaniem czekali na konferencję prasową po posiedzeniu, na której mogły pojawić się informacje na temat przyszłej polityki RPP. Prezes Belka stwierdził, że od ostatniego posiedzenia „nieznacznie poprawiły się perspektywy polskiej gospodarki”. Równocześnie podkreślił, że Rada będzie w najbliższym czasie największą wagę przykładała do dynamiki wzrostu gospodarczego. Dalsze obniżki stóp procentowych są możliwe w przypadku osłabienia aktywności gospodarczej. W tym kontekście prawdopodobieństwo obniżki stóp na najbliższych posiedzeniach zmalało, zwłaszcza, że RPP uważa, że przyczyny deflacji w Polsce w znacznym stopniu mają przyczyny, na które polityka pieniężna nie ma wpływu.

Subfundusze Amundi w czołówce lipcowego rankingu Pulsu Biznesu

11 Sierpień 2015

Subfundusz Amundi Obligacji z miesięczną stopą zwrotu 1,9% uzyskał najlepszy wynik w swojej grupie porównawczej, a subfundusze Amundi Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Zrównoważony, które zyskały w skali miesiąca odpowiednio 1,3% i 0,8%, znalazły się wśród pięciu funduszy z najwyższą stopą zwrotu w swoich grupach porównawczych w lipcowym rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Polskie akcje i obligacje w końcu dały zarobić” Jagoda Fryc, 5.08.2015, stopy zwrotu za okres 30.06.2015 – 31.07.2015

Komentarz eksperta: Duże zróżnicowanie opinii wśród członków RPP

1 Grudzień 2014

Poznaliśmy opis dyskusji, która odbyła się w czasie listopadowego posiedzenia RPP. Odmienne postrzeganie obecnej sytuacji gospodarczej przez poszczególnych członków Rady najlepiej obrazują wyniki głosowań, które przeprowadzono w trakcie posiedzenia. Głosowano obniżki o 100 pb, 50 pb oraz 25 pb. Żadna z tych propozycji nie uzyskała jednak większości. Część Rady opowiedziała się za obniżkami, które powinny wspierać gospodarkę, przy braku groźby inflacji. Pozostali Członkowie twierdzili, że wzrost gospodarczy jest wystarczający i nie ma potrzeby dalszego luzowania polityki monetarnej, a Rada powinna sobie zostawić narzędzia do interweniowania w przypadku pojawienia się w gospodarce dodatkowych zagrożeń. Dla kolejnych obniżek kluczowe będzie jednak stanowisko Elżbiety Chojnej-Duch, która dotychczas należała do obozu „gołębi”, a na ostatnim posiedzeniu powstrzymała się od głosowania za obniżką.

Ogłoszenie o błędnej wycenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcyjnego, wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

19 Listopad 2014

Ogłoszenie o błędnej wycenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcyjnego, wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ogłoszenie PDF | 114,79 kB

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek

12 Listopad 2014

2014-11-12 Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Aktualizacja Prospektu informacyjnego

21 Lipiec 2016

Od 16.07 br. zaczęła obowiązywać zaktualizowana wersja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowego FIO. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek

5 Listopad 2014

 

2014-11-05 Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Amundi Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu

28 Czerwiec 2016

Komentarz eksperta: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie!

23 Wrzesień 2014

 

Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie!

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 1,7% w ujęciu rok do roku. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1,3%. Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na wynik sprzedaży był niski popyt na samochody (w sierpniu -5,9% r/r). Pozostałe kategorie pozostaly na stabilnym poziomie, co pozwoliło na wzrost sprzedaży. Dane te jednak wskazują na umiarkowany popyt konsumencki, co powinno wspierać decyzję RPP o obniżce stóp procentowych już w październiku.

2. wystąpienie eksperta Amundi w „Milionie w portfelu”

13 Maj 2016

Wirtualny portfel eksperta Amundi zyskał blisko 2% w 2 miesiące – zobacz wystąpienie:  http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-9-05,642327.html 

Komentarz eksperta: Europejski Bank Centralny zapowiada skupu aktywów

10 Wrzesień 2014

 

Europejski Bank Centralny zdecydował o obniżce wszystkich trzech głównych stóp procentowych o 10 punktów bazowych. Po tej decyzji stopa kredytu refinansowego znalazła się na poziomie 0,05%, stopa depozytowa na poziomie -0,20%, a stopa pożyczkowa na poziomie 0,30%. Już ta informacja dla części inwestorów była zaskoczeniem. Prawdziwe „trzęsienie ziemi” wywoła jednak konferencja Prezesa ECB, podczas której Mario Draghi zapowiedział, że Bank Centralny jest gotów do rozpoczęcia jeszcze w tym roku programu QE (Quantitative Easing), czyli skupu aktywów z rynku wtórnego, by zapobiegać utrzymywaniu się niskiej inflacji przez zbyt długi czas. Ta wypowiedź spowodowała, że euro osłabiło się w stosunku do dolara o prawie 1,5%, a europejskie indeksy giełdowe zanotowały silne wzrosty.

Komentarz eksperta: Nowe sankcje wobec Rosji

15 Wrzesień 2014

 

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Efektem jest zwiększenie niepewności na rynkach, można bowiem oczekiwać negatywnej reakcji odwetowej ze strony Rosji.

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Poprzednie sankcje zostały wprowadzone w sierpniu tego roku i dotyczyły: zakazu sprzedaży do Rosji broni, ograniczenia możliwości dokonywania transakcji papierami wartościowymi o terminie zapadalności powyżej 90 dni, zakazu sprzedaży urządzeń do wydobycia ropy oraz zakazu wjazdu na teren UE osób uznanych za współwinne sytuacji na Ukrainie.
Nowo wprowadzone sankcje dotyczą natomiast: dodania do listy osób objętych zakazem wjazdu na teren UE kolejnych nazwisk, ograniczenia dostępu do europejskich rynków kapitałowych dla rosyjskich koncernów naftowych: Rosnieft, Transnieft i Gazprom Nieft, natomiast firmy europejskie nie będą mogły współpracować z Rosją przy wydobyciu ropy ze złóż arktycznych.

Decyzja ta jest podyktowana dalszą obecnością na Ukrainie wojsk rosyjskich, pomimo że od 5 września obowiązuje zawieszenie broni między ukraińskimi siłami rządowymi i separatystami. Efektem kolejnych sankcji jest zwiększenie niepewności na rynkach, można bowiem oczekiwać negatywnej reakcji odwetowej ze strony Rosji. Dodatkowo, pojawia się pytanie czy w obliczu nowych sankcji separatyści nie zerwą zawieszenia broni. Spodziewamy się, że nerwowe oczekiwanie utrzyma się w ciągu najbliższych dni. 

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

5 Listopad 2015

2015-11-05 Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Komentarz eksperta: Czy bać się tego spadku?

19 Sierpień 2014

Czy bać się tego spadku?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu spadły o 0,2% w ujęciu rocznym i był to odczyt zgodny z oczekiwaniami analityków. W Polsce po raz pierwszy od ‘89 roku mamy do czynienia z deflacją.

Głównym czynnikiem wpływającym na spadek cen są niskie ceny żywności, a zwłaszcza warzyw i owoców. Ze względu na sankcje wprowadzone przez Rosję na import żywności, trudno oczekiwać wzrostu jej cen w najbliższym czasie. Jednak ogólna poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce powinna w kolejnych miesiącach przekładać się na stopniowy wzrost cen towarów i usług, co natomiast powinno sprawić, że deflacja będzie zjawiskiem przejściowym.

Wyjątkowo niskie ceny owoców i warzyw mogą natomiast w bieżącym roku stanowić niską bazę dla przyszłorocznej inflacji, co w przypadku słabszego urodzaju w ogrodnictwie i sadownictwie może przełożyć się na przyszłoroczny szybszy od spodziewanego wzrost inflacji.

Subfundusze Amundi na podium w rankingu Pulsu Biznesu

15 Lipiec 2014

Subfundusze Amundi Obligacji i Amundi Zrównoważony z miesięcznymi stopami zwrotu odpowiednio 1,6% i 0,2% zajęły drugie miejsca w swoich grupach porównawczych w czerwcowym rankingu Pulsu Biznesu*.

*Puls Biznesu, „Flauta na rynku nie sprzyjała funduszom” Jagoda Fryc, 8.07.2014, stopy zwrotu za okres 31.05.2014 – 30.06.2014

 

Amundi Polska TFI rozpoczyna działalność

4 Luty 2014

4 lutego 2014 roku Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego - Amundi Parasolowy FIO.

Amundi Polska TFI S.A. jest częścią grupy Amundi - największej w Europie i dziewiątej na świecie1 francuskiej firmy zarządzającej aktywami, która należy w 75 proc. do Crédit Agricole oraz w 25 proc. do Société Générale. Aktualnie grupa Amundi zarządza aktywami o wartości ponad 750 mld euro2.

W zarządzie Amundi Polska TFI S.A. oprócz Eric’a Bramoullé - Prezesa Zarządu, zasiadają: Ludmiła Falak-Cyniak, która objęła również stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego, Kazimierz Fedak odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz Julien Bernard, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Rozpoczęcie działalności przez Amundi Polska TFI S.A. to wyraz zaangażowania grupy Amundi  w budowanie w Polsce trwałych i stabilnych relacji zarówno z klientami, jak i z partnerami. Polska jest rynkiem o dużym potencjale wzrostu, a jednocześnie liderem w zarządzaniu aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą ambicją jest odegranie znaczącej roli na tym rynku. - mówi Eric Bramoullé.

Rolą Amundi jako lidera w dziedzinie zarządzania aktywami jest przyczynianie się do finansowania gospodarki poprzez inwestowanie w polskie firmy. - dodaje Ludmiła Falak-Cyniak.

Amundi Polska TFI S.A. będzie działać na podstawie polskich przepisów prawa i pozostanie pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych (KNF).

Źródło: IPE „Top 400 global asset managers active in the European marketplace” – raport opublikowany w czerwcu 2013, dane na grudzień 2012

Dane na 30 września 2013

Dołącz do Zespołu Amundi Polska TFI!

2 Czerwiec 2014

Jesteśmy częścią grupy Amundi – największej w Europie firmy zarządzającej aktywami. Dołącz do naszego Zespołu. Sprawdź, kogo szukamy!

Kariera w Amundi Polska TFI >>