Amundi Polska TFI S.A.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Logo

 

 

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią francuskiej grupy Amundi – największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie firm zarządzających aktywami1.

Działamy na podstawie polskich przepisów prawa i pozostajemy pod kontrolą polskich instytucji nadzorczych.
4 lutego 2014 r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Amundi Parasolowy FIO.

1 źródło: IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » - raport opublikowany w czerwcu 2016 r., dane wg stanu na grudzień 2015 r.

 

Amundi Polska TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).