Publikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Poniedziałek, 30 Lipiec 2018

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, Statut

Pulikacja tekstu jednolitego statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 30 lipca 2018 r. zmian statutu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz aktualną wersją statutu:


Dokumenty