Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 19 Październik 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Statut

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 19 października 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz aktualną wersją statutu:


Dokumenty