Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Wtorek, 11 Wrzesień 2018

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.


Dokumenty